ANGELIKA A JEJ LÁSKA 6

Angélique et son amour

Anne Golon, Serge Golon

Vydalo: Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1991

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Alžbeta Filipová

Autor obálky:  Karol Rosmány, Anton Sládek

Strán:  352

ISBN:  80-220-0327-1

0,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Poitouská vzbúrenkyňa sa uchyľuje nikým nepoznaná do La Rochelle, ale ani toto protestantské mesto nie je jej konečnou zastávkou.

Opäť jej životnú dráhu skrížia záujmy kráľa, tentoraz namierené proti bohatým protestantským kupcom v La Rochelle. Opäť sa stáva jediným východiskom útek.

S prenasledovanými sa uchyľuje na loď svojho bývalého „pána“, ktorý ju kedysi kúpil za tridsaťpäťtisíc piastrov, Rescatora.

Po strastiplnej plavbe sprevádzanej mnohými nečakanými konfliktnú sa pred ňou vynára živý prízrak dávno oplakanej milovanej osoby. Aké bude toto také vytúžené stretnutie? Nebudú stratení synovia a muži v Angelikinom živote neprekonateľnou prekážkou opätovného zblíženia?

Sledujte nás na Facebooku