ČACHTICKÁ PANI PRED NAJVYŠŠÍM SÚDOM

Andrej Štiavnický

Vydalo: Ikar, Bratislava, 2009

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Viera Fabianová

Vydanie:  2.

Strán:  296

ISBN:  978-80-551-2005-8

Krátky popis:

Román Čachtická pani pred najvyšším súdom je zavŕšením historickej trilógie, tematicky nadväzujúcej na čitateľsky úspešné romány V podzemí Čachtického hradu (2001) a Alžbeta Bátoriová vo väzení a na slobode (2002). Autor v ňom zachytáva posledné mesiace pohnutej životnej drámy Alžbety Bátoriovej od zimy 1613 až po 21. august 1614, keď o druhej hodine po polnoci odišla na druhý svet - žiaľ, bez spravodlivého trestu za svoje donebavolajúce zločiny, bez konfiškácie majetkov a bez verejného tabulárneho súdu, ktorý požadoval panovník Matej II. už od roku 1608. Čachtická pani sa nikdy nezodpovedala za krviprelievanie páchané na nevinných obetiach, veď dievčat zavraždených jej vlastnou rukou bolo vyše tisíc! Túto skutočnosť autor prezentuje v celej trilógii a často aj v médiách, keďže sa nedá poprieť ani vyvrátiť.

Čitateľ je prostredníctvom psychoanalýzy kľúčových postáv a najmä vďaka ich autentickému stvárneniu vtiahnutý do pútavého, dramaticky zapleteného deja, ktorý vrcholí smrťou ukrutnej čachtickej panej. Posledné mesiace života Alžbety Bátoriovej, zachytené na pozadí historicky precízne spracovaného a pôsobivého obrazu doby sú plné nečakaných zvratov, zauzlení, ba neraz až mysteriózneho napätia. Osudy Žigmunda a Gabriela Bátoriovcov, sedmohradských kniežat, ale najmä Anny Rosiny Listiusovej, súčasníčky Alžbety Bátoriovej, doslova strhnú čitateľa živým, autentickým spracovaním, charakteristickým pre autora.

Redaktor a publicista Andrej Štiavnický (1963), autor úspešných kníh Milovať bez lásky a sexu? (1996) a Európan na križovatke dejín a života (1998), sa dvadsaťpäť rokov intenzívne venoval štúdiu archívnych materiálov súvisiacich s Alžbetou Bátoriovou, palatínom Jurajom Turzom a panovníkmi 16. a 17. storočia.

V celej trilógii autor analyzuje posledné štyri roky života čachtickej panej od zatknutia palatínom Turzom 29. augusta 1610 až po jej prirodzenú smrť, čo predstavuje obrovský prínos nielen z historického, ale aj literárneho a umeleckého hľadiska. Jeho nový pohľad a originálne spracovanie vyvolali obrovský ohlas medzi čitateľmi.

Andrej Štiavnický kladie historikom, čitateľom a všetkým, čo chcú vedieť pravdu o čachtickej panej, naliehavé otázky: prečo palatín Turzo odďaľoval verejný proces s Bátoriovou, keď sám panovník ešte 16. januára 1612 nariadil súdnej komore vo Viedni, aby ju za jej zločiny odsúdila na smrť? Neparticipoval aj Turzo na jej tajnom oslobodení, kolaborujúc so sedmohradskými vojvodami v jej prospech? Kto mal eminentný záujem na rehabilitácii a oslobodení Alžbety Bátoriovej? Prečo mlčali tí, ktorým záležalo na jej spravodlivom potrestaní?

Andrej Štiavnický nezostáva na polceste. Venuje sa historickému štúdiu aj naďalej a pre široký okruh čitateľov pripravuje nový historický román o zavŕšení životných osudov šintavskej čarodejnice, ako prezývali Annu Rosinu Listiusovú, manželku Stanislava Turza.

Sledujte nás na Facebooku