ČLOVEK, KTORÝ SA STAL BOHOM

L´Homme Qui devint dieu

Gerald Messadié

Vydalo: Bradlo, Bratislava,

Stav:  dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Gita Mihalovičová

Vydanie:  1.

Strán:  464

ISBN:  80-7127-037-7

1,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Z doslovu autora, hlboko veriaceho katolíka:

... Nenechal som sa unášať iba fantáziou. Jadro tohto románu je založené na historickej analýze, dedukcii a rekonštrukcii. Predpokladám, že viacerí čitatelia by prišli po toľkých rokoch čítania materiálu k rovnakým záverom ako ja. Najväčším problémom, ako sa ukázalo, bolo zladenie historických údajov s údajmi kresťanskej tradície a štruktúr mnohých iných stredozemských náboženských tradícií. Nové historické údaje, povedal by som laické, sa vyskytli v hojnej miere v posledných päťdesiatich rokoch. Najvýznamnejšie z nich sú slávne Zvitky Mŕtveho mora, objavované postupne od roku 1949. Žiaľ... nebolo z nich dodnes publikovaných viac ako dvadsať percent! Verejnosť vie o ich existencii, málokto však vie, čo obsahujú... zvitky prezrádzajú, že podstatná časť i vlastná štruktúra Ježišovho učenia existovala už pred Ježišom. V krátkosti: Ježiš bol silne ovplyvňovaný učením rozširovaným učiteľmi esejskej náboženskej obce v Kumráne...

... Keď Mária tajomne otehotnela, Jozef sa chvel pri pomyslení na škandál; znovu to bol veľkňaz, ktorý ho prinútil vziať si Máriu za manželku pod hrozbou väzením. Slová, ktorými som túto príhodu vyrozprával, boli priamo inšpirované Apokryfmi...

... V tejto knihe som postavil postulát, že Ježiša v Kumráne zasväcoval Ján Krstiteľ.... učenie Jána Krstiteľa predchádza Ježišovo učenie, Krstiteľ ohlasoval príchod Mesiáša...

Sledujte nás na Facebooku