DUHA NAD KRAJEM

Jan Vojtěch Sedlák

Vydalo: Novina, Praha, 1936

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  čeština

Autor obálky:  František Podešva

Edícia:  Hlasy země (6)

Strán:  184

Krátky popis:

DUHA NAD KRAJEM je první prozaická kniha literárního kritika a básníka. Autor se v ní projevuje jako epik lyrického podbarvení, jenž vychází z mocné inspirace krajinné i z příznačné zkušenosti vzpomínkové. Po léta vycházely po časopisech drobné, lyricky vznícené prózičky Sedlákovy, bohaté obrazovým detailem, náladově působivým. Ve větších prózách, z nichž se skládá první kniha Sedlákovy epiky, je daleko víc již rozvíjen a osnován skutečný děj. Bývají to děje prosté, ba všední, ale je v nich vždy kus příznačného osudu, kus životní zkušenosti. Jan Kosička, synek z gruntu, stane se pacholkem na cizím, když otec promrhá rodinný majetek; celý život usiluje, aby se dostal na své, aby měl nad hlavou svou střechu. A umírá nakonec ve své malé chaloupce, jež svítí novou bílou krytinou. Mladý synek Bernatík zahořkne v mlčení, když jej strašlivě zradí Mařka Fojadová; stín této nedružnosti zůstává na něm a v něm i tehdy, když se Mařka po letech vrací krutě poznamenána životní prohrou. Teprve v jejich synu zasvítí duha nového života. Učitel Oldřich Korčák v povídce Kotva vrací se na statek, když náhle osiřelo hospodářství. Je přitahován k němu jako k životní kotvě. A na jiném hospodářství selka přejímá vedení překonavši všecku bolest, neboť život volá k práci a tvorbě. Tak to žádá odvěký řád země. Zákon života a smrti, bolesti i naděje, zoufalství i víry, soumraku a jasu, jak jej vidíme v přírodě i životě — prolínání těchto protikladů je základní tón knihy Sedlákovy. Duha, jejíž barvy se lámaly v slzách bolesti i osvobození, trudu i vykoupení, života i smrti. J. V. Sedlák, sám básník a teoretik básnické řeči, ukazuje v tomto svém díle citlivou ruku pro účinnost básnického slova a pro jemnost i působivost básnického obrazu.

Sledujte nás na Facebooku