Mať moja, mať moja

Anton Habovštiak

Vydalo: Spolok svätého Vojtecha, Trnava, 1999

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Ladislav Vančo

Vydanie:  1.

ISBN:  80-7162-285-0

1,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Dvanásť noviel - dvanásť skutočných životných príbehov. Anton Habovštiak v nich opisuje osudy najbližších ľudí zo svojho rodiska. Vytvárajú obraz Oravy a napokon celého Slovenska za uplynulých takmer sto rokov. Sú neopakovateľným svedectvom o kráse duše prostých slovenských ľudí, o ich pevnej zakorenenosti v Bohu. Viera v Boha bola najprirodzenejšou súčasťou ich života.. Vedeli v ťažkých časoch vyrovnane žiť a vedeli aj vyrovnane odchádzať do večnosti. Kiež by boli pre nás príkladom dnes aj v budúcnosti.

Anton Habovštiak, významný vedecký pracovník, spisovateľ, všestranne angažovaný človek, je známy tým, že celým životom a dielom je verný kresťanskému národnému dedičstvu. Narodil sa 22. 9. 1924 v Krivej na Orave. Jeho otec pre biedu v medzivojnovom období desať rokov pracoval ako robotník v Kanade.

Vo svojej vedeckej činnosti sa venoval predovšetkým výskumu a spracovaniu slovenských nárečí, najmä oravského nárečia, slovakistike a slavistike.

S jazykovedným výskumom nárečí je spojená jeho literárna tvorba. Umelecky stvárnil ľudové rozprávkové a povesťové motívy (vyšlo ich 21 zväzkov). Je autorom románu Plátennícka pieseň a jej finále (1985, 1999) a prác literatúry faktu o trpkých osudoch prenasledovaných ako Cesta kríža (1992), Za mrakmi je moje milované Slnko (1996). Vydal eseje Oravské chodníčky (1985) a Dni sviatočné i všedné (1995), novely Volanie domova (1992), meditácie Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži (1995), poviedky Aj také sú Božie cesty (1 995) a ďalšie diela.

Sledujte nás na Facebooku