OLYMPIO, ALEBO ŽOVOT VICTORA HUGA

André Maurois

Vydalo: Olympio ou la vie de Victor Hugo

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Miroslava Bártová, Ivan Mojík

Autor obálky:  Pavel Blažo

Vydanie:  1.

Edícia:  Osudy slávnych (22)

Výtlačkov:  22000

Strán:  464

ISBN:  61-691-85

2,00 

Dostupné

Krátky popis:

André Maurois (1885—1967, francúzsky romanopisec a esejista) písal od mladosti životopisy veľkých umelcov, predovšetkým z oblasti francúzskej a anglickej literatúry. Po druhej svetovej vojne sa tomuto druhu venoval výlučne a získal si ním uznanie aj v odbornom svete. Jeho biografie sa vyznačujú hlbokou erudíciou: pozná pramene dôležité i menej významné, čerpá aj z nevydaných rukopisov vo verejných či súkromných zbierkach. Za bohatstvo faktografického materiálu zo súkromných zbierok vďačí najmä svojej manželke Simone. Prednosťou životopisných diel A. Mauroisa je dokonalé poznanie tvorby i života veľkej osobnosti, ktorú sa podujal priblížiť čitatelovi, a pokojný rozprávačský štýl. Nedramatizuje, neusiluje sa násilne vzrušovať, opiera sa zásadne o dokument a často necháva dokument aj hovoriť. Ide skutočne o životopisy, ktoré majú nepopierateľnú vedeckú hodnotu a sú i čitateľsky príťažlivé.

Olympio alebo život Victora Huga patrí k najhodnotnejším biografickým románom. Život Victora Huga bol nesmierne pestrý, dlhý a jeho literárne dielo bohaté. Ved tvoril v oblasti skoro všetkých literárnych druhov — bol básnik, dramatik, prozaik a esejista. Písať začal veľmi skoro — už ako pätnásťročný získal prvé verejné ocenenie. Čitateľ si v románe znovu pripomenie najznámejšie Hugove diela — Bedárov, Chrám Matky božej v Paríži, Robotníkov mora, Hernaniho, Kráľ sa zabáva, Ruy Blasa, Legendu vekov, Jesenné lístie, zoznámi sa s okolnosťami ich vzniku i s ostatnou Hugovou tvorbou. Veľa sa dozvie o osobnom živote tohto génia, prekypujúceho vitalitou, ktorá ho neopúšťala ani vo vysokom veku. Prečo sme do edície Osudy slávnych vybrali tentoraz práve životopis Victora Huga? „Lebo je to najväčší francúzsky básnik a ak chceme pochopiť tohto búrliváckeho génia, je nevyhnutné poznať jeho život. “

Sledujte nás na Facebooku