ROZHOVORY BOHOV

a iné satirické prózy

Lúkianos

Vydalo: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1962

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe, lepka na prebale

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Július Špaňár

Ilustrácie:  Viera Hložníková

Vydanie:  1.

Edícia:  Svetoví klasici (120)

Výtlačkov:  6000

Strán:  315

ISBN:  61-063-62

3,50 

Dostupné

Krátky popis:

Život a literárna činnosť starogréckeho satirika a pamfletistu Lukiana, podľa Engelsa „Voltaira klasického staroveku", spadá do tzv. rímskeho obdobia starogréckej literatúry, ktoré siaha od r. 146 pr. n. I. až do r. 529 n. I.

Lukianos, pôvodom zo sýrskej Samosaty (asi 120—180 n. I. ), je najvýznamnejším predstaviteľom tzv. druhej sofistiky. Druhá sofistika bola literárnym hnutím, ktorého predstavitelia sa zaoberali predovšetkým rečníctvom, no venovali sa aj literárnej kritike, histórii a estetike, ba písali aj filozofické rozpravy a satiry. Atak aj v Lukianovom pomerne bohatom literárnom odkaze nachádzame diela takéhoto rozličného charakteru. No podstatnú časť jeho literárnej činnosti tvoria jeho satirické dialógy, ktoré mu zaistili významné miesto nielen v antickej, ale aj vo svetovej literatúre.

Vo svojich satirických dialógoch, ktoré tvoria hlavnú časť tohto výberu, bojoval Lukianos proti náboženským poverám a tendenciám obnoviť vieru v moc a vznešovať bohov (Prometeus alebo Kaukaz, Rozhovory bohov, Rozhovory morských bohov, Zeus usvedčený z omylov, Kronos), proti malichernosti ľudského zhonu za bohatstvom a mocou (Rozhovory v ríši mŕtvych, Cháron alebo diváci, Sen alebo kohút) a proti nezdravým zjavom v spoločenskom živote (Timón, Rozhovory hetér). Neutešených sociálnych pomerov dotýka sa Lukianos aj v Listoch Kronovi, kým zasa v liste Peregrinova smrť pranieruje šarlatánstvo a výstrelky nábožensko-filozofického fanatizmu. Pomflet Proti človeku nevzdelanému, čo si kupuje mnoho kníh je Lukianova osobná invektíva proti bohatému ale mravne skazenému občanovi zo Sýrie, ktorý predstieral vzdelaného človeka tým, že horlivo skupúval najkrajšie knihy. Duchaplným výsmechom vtedajších povier, čarov a bosoráctva je realisticky zafarbená Lukianova rozprávka Lucius alebo začarovaný osol. Ukážkou sofistickej prednášky je konečne na prvom mieste tohto výberu uvedený Sen alebo Lukianov život, ktorého hlavnou témou sú Lukianove osobné zážitky z detských rokov, kedy sa rozhodovalo o jeho životnom povolaní.

Lukianove satiry vynikajú pôvabom, jasným a proste sa vyvíjajúcim satirickým dejom, rozmanitosťou a ľahkosťou výkladu, vtipom, ironickou argumentáciou, živým a pútavým rozprávaním, bohatstvom výrazových prostriedkov, farieb, obrazov, porovnaní, príkladov, prísloví, citátov a reminiscencií.

Lukianos ako jeden z najslobodnejších duchov svojej doby mal veľký vplyv na literatúru nasledujúceho obdobia. Avšak oveľa intenzívnejšie pôsobil Lukianos v období renesancie a humanizmu ako aj v dobe osvietenstva 18. storočia. Konečne veľa obdivovateľov a nasledovateľov našiel aj v 20. storočí.

Sledujte nás na Facebooku