ROZUM

Rudolf Sloboda

Vydalo: Petit Press, Bratislava, 2005

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Edícia:  Svetová knižnica SME XX. storočie (31)

Strán:  480

ISBN:  80-85585-41-3

3,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Literárna tvorba Rudolfa Slobodu má výrazné autobiografické črty. Vo svojich prózach zobrazoval takmer výlučne vlastné zážitky a kontext vlastného vedomia: sústredil sa na hľadanie zmyslu života a postojov jednotlivca v odcudzujúcej sa spoločnosti. Román Rozum (1982) je príbehom intelektuála, ktorý sa pohybuje vo sfére filmovej tvorby a neúspešne sa pokúša hľadať východisko z bludného kruhu problémov vtedajšej spoločnosti i neusporiadaných rodinných vzťahov. V románe niekoľkokrát silne zaznie motív samovraždy ako riešenia bezvýchodiskovej situácie. Román Stratený raj, ktorý vyšiel o rok neskôr, tematicky čerpá z prostredia protialkoholickej liečebne, kam sa hlavný hrdina prichádza dobrovoľne liečiť. Počas pobytu bilancuje svoj život, hľadá si miesto v spoločnosti a prehodnocuje svoj vzťah k milovanej žene, ktorý mu pomôže vrátiť sa späť do reálneho sveta.

Slovenský prozaik, básnik, dramatik a scenárista Rudolf Sloboda (1938 - 1995) sa narodil a žil v Devínskej Novej Vsi (dnes súčasť Bratislavy) v rodine chorvátskeho starousadlíka. Začal študovať psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, no štúdium nedokončil. Pracoval v Ostrave ako baník, v Bratislave ako stavebný robotník a po vojenskej službe nastúpil vo Vítkovických železiarňach. Neskôr sa stal redaktorom vo vydavateľstve Smena, dramaturgom Slovenskej filmovej tvorby, krátko pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Od roku 1988 sa venoval výlučne literárnej tvorbe. Už ako dvadsaťročný časopisecky debutoval poviedkou Do tohto domu sa vchádzalo širokou bránou v časopise Mladá tvorba. Do literatúry vstúpil románom Narcis (1965). Venoval sa predovšetkým próze (napr. Britva, Uhorský rok, Šedé ruže, Hlboký mier, Hudba, Rozum, Stratený raj, Uršuľa, Rubato, Krv, Jeseň, Láska atď.), napísal básnickú zbierku Večerná otázka vtákovi, mládeži je určený prerozprávaný Homérov epos Ilias. Pre deti napísal príbeh zo života dedinského chlapca Hraničný kameň. Je autorom viacerých scenárov a podľa jeho románu Vernosť bol nakrútený film Karline manželstvá. Na objednávku herečky Zity Furkovej napísal divadelné hry Armagedon na Grbe a Macocha. 6. októbra 1995 spáchal samovraždu.

Sledujte nás na Facebooku