Slečna zo Scuderi

Novely

Das Fräulein von Scuderi

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann

Vydalo: Tatran, Bratislava, 1969

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Štefan Gráf

Autor obálky:  Anton Galko

Vydanie:  1.

Edícia:  Hviezdoslavova knižnica (168)

Výtlačkov:  25000

Strán:  238

ISBN:  31-978-69

0,30 

Nedostupné

Krátky popis:

Život mnohostranne, ba všestranne nadaného právnika - súdneho radcu, kapelníka, hudobného kritika a publicistu, riaditeľa, učiteľa hudby, komponistu, maliara a karikaturistu, dekoratéra, dramaturga a divadelného architekta, novelistu a románopisca Ernsta Theodora Amadea Hoffmanna (1776-1822) bol mimoriadne rušný. Bol činný na nespočetných pôsobiskách, pričom je zaujímavé, že hlavnými dejiskami jeho života boli striedavo rozličné súdne úrady a rozličné divadlá, v prerušovanom slede, v rozličných funkciách a v rôznych oblastiach pôsobnosti. Ako literát je predstaviteľom nemeckého romantizmu. V svojej tvorbe často preplieta skutočný svet rozprávkovými a fantastickými prvkami. Nie sú to však iba prostriedky na ohurovanie čitateľa, za týmito fantasticko-rozprávkovými obrazmi sa neraz skrýva satira na zadubenosť malomeštiaka, veriaceho všelijakým kaukliarskym a magickým úkazom, bosoráctvu, no pritom neschopného pochopiť krásu básnickej fantázie, ktorá človeku poskytuje viac pôžitkov než honba za hodnosťami a majetkom.

Výber z jeho poviedok, ktorý v tomto zväzku predkladáme čitateľskej verejnosti, obsahuje jeho tri naj príznačnejšie novely: Slečna zo Scuderi je vlastne kriminálna novela, ktorej dej je zasadený do Paríža za Ľudovíta XIV. Hlavnou postavou je zlatník Cardillac, ktorý z chorobnej túžby po šperkoch zabíja svojich zákazníkov. Tieto zločiny odkryje jeho pomocník, pričom sa dostane do podozrenia, že sám zabil svojho majstra. Pred šibenicou ho zachráni bystrý um slečny zo Scuderi, ktorá sa ho ujme, takže sa nakoniec môže oženiť so zlatníkovou dcérou a založiť si v cudzine šťastnú domácnosť.

Druhé dve novely, Voľba nevesty a Zlatý hrniec, sú prepletené rozprávkovými prvkami a magicko-kaukliarskymi úkazmi. Voľba nevesty má často spracovanú tému: dievča zaľúbené do svojho „ideálu“ dostáva sa do konfliktu s otcom, ktorý jej chce nanútiť starého, ale bohatého ženícha. Dievča sa vzpiera, lebo ľúbi mladého chudobného maliara. Na pomoc jej príde zlatník, ktorý zastraší starého pytača kaukliarsko-magickými vidinami, pričom autor necháva čitateľa na pochybách, či sú to pytačove halucinácie vyplývajúce z opitosti a či zlatníkove triky. Prestrašený otec i dvaja pytači (ďalší pribudol v podobe prihlúpleho baróna) pristávajú na podmienku, že dievča dostane ten, kto z troch skriniek vytiahne portrét dievčaťa. To sa podarí maliarovi. No napokon sú všetci spokojní, lebo dostali, po čom túžili; mladý maliar teda prísľub ruky dievčaťa. No ten, ako sa neskôr ukáže, je väčšmi zaľúbený do maliarstva než do dievčaťa: za študijného pobytu v Ríme naň zabudne a dievča sa uspokojí...

Tretia novela Zlatý hrniec spája skutočnosť s rozprávkovo-fantastickými prvkami. Vysokoškolák s bujnou fantáziou na odporúčanie svojho profesora získava prácu u starého archivára. Spisovateľ predstavuje archivára s dvojakým životom: na jednej strane vážený učenec, na druhej strane akýsi čarodejník, u ktorého študent prežíva fantastické dobrodružstvá. Zlatý hrniec, to je Hoffmannov symbol básnickej fantázie, z ktorej sa malomeštiak smeje, lebo v nej vidí príznaky choroby a nevie pochopiť, aké hodnoty sa v nej skrývajú. '

Sledujte nás na Facebooku