ZHASNUTÉ SVETLÁ

Milo Urban

Vydalo: Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1958

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Július Lörincz

Vydanie:  1.

Edícia:  Pôvodná tvorba

Výtlačkov:  20000

Strán:  472

1,50 

Dostupné

Krátky popis:

O vzniku svojho románu „Zhasnuté svetlá“ autor napísal Sväzu slovenských spisovateľov:

„Už v rokoch 1942-—43, keď som sa chystal opustiť redakciu „Gardistu“ a venovať sa. literárnej práci, uvažoval som o tom, ako zachytiť rušné časy, ktoré viedli k druhej svetovej vojne. Chcel som tak pokračovať vo svojom románovom cykle, avšak moje vtedajšie zámery stroskotali: z redakcie sa mi nepodarilo odísť a literárne plány, ktoré som mal, v príboji nedovŕšených udalostí nemohol som ani ideove, ani umelecky zvládnuť.

Vynorili sa ony nanovo v konkrétnejšej forme až po skončení druhej svetovej vojny, ked vonkajší tlak povolil a mne naskytla sa možnosť vidieť ich v pravej podobe. Ako človek, ktorý sa poctivo usiloval stáť na strane pravdy, spravodlivosti, ľudskosti a pokroku, využil som ju. V snahe vyrovnať sa s obludnou skutočnosťou i so svojimi omylmi k vlastným zážitkom a skúsenostiam začal som zháňať materiál, ktorý mi pomohol pochopiť to, čo mi dovtedy unikalo. Neskoro síce, ale tým jasnejšie som si uvedomil, aké nebezpečenstvá skrýval v sebe fašizmus, kam, do akých mravných a spoločenských krútňav nás viedla spolupráca s nacizmom, sledujúcim iba svoje egoistické ciele. Zhrozený nad strašnými dôsledkami rasistických náuk, nad utrpením miliónov ľudských bytostí, nad zverstvami, popáchanými v okupovaných krajinách, o ktorých som do r. 1944 alebo nevedel, alebo som ich pokladal za výmysly vojnovej propagandy, výsledky svojho snorenia po pravde rozhodol som, sa použiť v obšírnejšej románovej skladbe. Zaumienil som si zachytiť celé toto chmúrne obdobie, najmä, ako sa ono odrazilo v našich slovenských súvislostiach, čím a ako poznačilo náš život, naše skutky.

Uprostred rozličných starostí a prekážok trvalo bezmála šesť rokov, kým sa mi z horúcej ešte minulosti podarilo vybrať to, čo som pokladal za príznačné pre tie časy, a zložiť z toho obraz sterorizovaného Slovenska. Rozdelil som si ho na tri časti — zväzky. Prvý zväzok venoval som udalostiam, od septembrovej mobilizácie r. 1938 až do rozbitia ČSR v marci 1939, zatiaľ čo v druhom mienim spracovať vojnové roky s prípravami na odboj a v treťom Slovenské národné povstanie až po prvé dní oslobodenia.

Prvý zväzok je hotový, či vystihuje skutočnosť, nech posúdia povolaní ľudia, čo sa mňa týka, chcem iba pripomenúť, že pri uskutočňovaní tohto literárneho plánu neviedli a nevedú ma umelecké pohnútky, čo som napísal, napísal som preto, lebo som to nemohol nenapísať. Ak je v tom aj nejaké umenie, je ono len dôvažkom pravdy, ktorú som sa snažil podať v celej šírke i hĺbke, tak ako sa mi zjavila po svedomitom zvážení všetkého, čo som videl a prežil, ba dodatočne ešte si aj overil. Nešlo mi o osoby. Hľadel som na udalosti, na ich zmysel. Pokúšal som sa nájsť kľúč k nim nie preto, aby som niekoho bil ním po hlave, ale aby som poskytol ľudom ťažko vykúpené poučenie — aby sa tí, čo prídu po nás, mohli vyvarovať omylov a aby takto spoľahlivejšie, lepšie mohli slúžiť svojej vlasti, svojmu, národu, ľudstvu a svetovému mieru. "'

Sledujte nás na Facebooku