ARISTOKRAT V SLUŽBÁCH ŠTÁTU

Gróf Emanuel Péchy

HOLEC, ROMAN

Vydalo: Kalligram, Bratislava, 2006

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  V. Trizuljak

Vydanie:  1.

Strán:  440

ISBN:  978-80-714990-0-8

12,00 

Dostupné

Krátky popis:

Kniha predstavuje grófa Emanuela Péchyho (1813-1889) ako reprezentatívneho človeka, ktorý zastupoval významnú sociálnu vrstvu v 19.storočí. Bol aristokratom, konzervatívnym politikom a vysokým štátnym úradníkom zásadne lojálny voči dynastii a panovníkovi. Je zachytená jeho životná dráha, verejný i súkromný život a stratégia správania v širokom regionálnom i celouhorskom kontexte. Pôsobil ako poslanec na bratislavskom sneme za Abovskú stolicu, ako administrátor Zemplínskej stolice a ako magnát v hornej komore snemu. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní sa stal kráľovským komisárom Sedmohradska zodpovedným za realizáciu únie tohto správneho celku s Uhorskom. Jeho život spojil dnešné východné Slovensko so Sedmohradskom a s centrami vtedajšej politiky - Bratislavou a Budapešťou.

Sledujte nás na Facebooku