JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ

realistický dramatik predprevratovej slovenskej dediny

Pavol Palkovič

Vydalo: Osveta, Martin, 1972

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Edícia:  Náš kraj

Výtlačkov:  1000

Strán:  292

ISBN:  70-020-72

2,60 

Dostupné

Krátky popis:

Monografia o Tajovského dramatickom diele do roku 1918 je spoľahlivým východiskom pre monografiu o Tajovskom a rovnako pre syntetické diela o tomto období slovenskej literatúry. Autor dobre pozná predmet i literatúru o ňom, píše živo a so zaujatím o vec, podáva o predvojnovej Tajovského dramatike obraz široký, so zmyslom pre dôležité podrobnosti, v prísnej chronológii, ktorá poskytuje logický vývinový oblúk vedúceho slovenského dramatika realistického obdobia. Dramatické dielo sa usiluje sledovať v úzkej súvislosti s Tajovského prózou. Naznačuje Tajovského miesto v slovenskej dramatickej literatúre a súčasne aj vyšší, nadnárodný kontext, skúma svojho autora v spojitosti s dobovými prúdmi v európskej dramatickej literatúre. Všíma si aj realizáciu dramatického textu na javisku.

Sledujte nás na Facebooku