JURAJ HRONEC – PEDAGÓG

Viera Žbirková

Vydalo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1975

Stav:  veľmi dobrý, pečiatky v knihe

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Karol Rosmány

Vydanie:  1.

Edícia:  Základné pedagogické a psychologické diela

Výtlačkov:  3000

Strán:  144

ISBN:  67-317-75

4,90 

Dostupné

Krátky popis:

PhDr. Viera Žbirková v publikácii Juraj Hronec — pedagóg predstavuje Hronca nielen ako nášho významného vedca — matematika, ale aj ako popredného československého pedagóga a spoluzakladateľa viacerých vysokých škôl na Slovensku. Cieľom práce je dokázať, že Jurajovi Hroncovi, poprednému exaktnému vedcovi, prináleží miesto v dejinách slovenskej pedagogiky, medzi pedagógmi 20. storočia, ktorí majú podiel na formovaní našej jednotnej školy a na organizácii slovenskej vysokej školy. Práca obsahuje štyri kapitoly. V prvej autorka rozpracovala metodiku výskumu. V ďalšej vyhodnotila súčasný stav bádania, vzťahujúci sa na osobnosť Juraja Hronca. Život a docenenie jeho pedagogickej a verejno-osvetovej činnosti autorka spracovala v tretej kapitole. V prvej časti tejto kapitoly oboznamuje čitateľa s detstvom a študentskými rokmi, v druhej poukazuje na učiteľské pôsobenie Hronca na stredných školách. Autorka v tejto kapitole podrobne rozvádza spoluúčasť prof. dr. Juraja Hronca na založení SVŠT na Slovensku, podiel na založení Prírodovedeckej fakulty SU v Bratislave, Vysokej školy obchodnej v Bratislave, Vysokej školy pôdohospodárskej a lesníckej v Košiciach, Pedagogickej fakulty SU v Bratislave, podiel na budovaní Matematického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, organizovanie matematickej olympiády a iné. Štvrtá kapitola oboznamuje čitateľa s pedagogickými názormi Juraja Hronca. Dotýkajú sa učiteľovej osobností, boja za vybudovanie jednotnej školy, metodiky výchovy a vyučovania na vysokej škole. V závere autorka poukázala na pedagogickú a vedeckú činnosť prof. dr. Juraja Hronca. Publikáciu dopĺňajú prílohy z najaktuálnejších publikovaných a nepublikovaných pedagogických prác Juraja Hronca, spomienky Hroncových spolupracovníkov a bývalých študentov matematiky a obrazová príloha.

Sledujte nás na Facebooku