Zľava!

SAINT EXUPÉRY

Pierre Chevrier

Vydalo: Vyšehrad, Praha, 1986

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  čeština

Preklad:  Věra Dvořáková

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  20000

Strán:  224

2,00 

Dostupné

Krátky popis:

Antoine de Saint-Exupéry je autor pevně vrostlý do českého kulturního povědomí. Zatímco převážná většina jeho děl vyšla v českém překladu, neměli jsme dosud ucelenou studii o jeho životě a díle. Tuto mezeru vyplňuje vysoce informativní Chevrierova kniha, která se nyní dostává do rukou našim čtenářům. Zaznamenává vyčerpávajícím způsobem veškerou autorovu tvorbu, zachycuje detailně významná biografická data a představuje Saint-Exupéryho co nejplastičtěji jako člověka a literáta. V úvodní části nazvané „Člověk“ vystupuje ve vzpomínkových portrétech z pera jeho současníků fyzická a duchovní podoba Exupéryho. Oddíl „Dny“, chronologie jeho života a díla, sleduje od dvacátých let rok po roce životní dráhu Saint-Exupéryho a poskytuje orientaci ve vztahu „život a dílo“. Jádro knihy tvoří oddíly nazvané „Dílo“ a „Knihy“. V „Díle“ Pierre Chevrier zakládá svou analýzu především na důvěrné znalosti povahy, jednání a tvůrčích zápasů Antoina de Saint-Exupéryho. Analýzu doprovázejí cenné citace ze soukromých dopisů dosud nezveřejněných. Řada drobných, leckdy humorných momentů z Exupéryho soukromí a Chevrierova podrobná informovanost o Saint-Exupérym letci (Exupéryho odborné znalosti v aviatice, jeho autorství řady patentů a vůbec celá historie jeho působení jako letce) přispívá k vytvoření obrazu velice živého a v detailech pro naše čtenáře rozhodně nikoli samozřejmého. „Knihy“ jako informativní oddíl seznamují s genezí a charakteristikou vlastně všeho, co vyšlo z pera Saint-Exupéryho. Na prvním místě jsou uvedeny jeho beletristické práce, dále příležitostné stati a korespondence, pokud byla vydána knižně, a Deníky. Pro naše čtenáře jsou zvlášť zajímavé především texty česky dosud nepublikované, jako Sešity, Dát životu smysl a také dopisy z mládí. Oddíl „Stránky“ je pendantem k předchozí kapitole. Oddíl „Věty“ představuje jakousi mini-antologii a zároveň přehled klíčových exupéryovských témat. Oddíl „Rozhovory“ obsahující texty pro českého čtenáře zcela neznámé (rozhovor se Saint-Exupérym po jeho návratu z Ameriky, Dopis generálu Z., Dopis pilotovi a reakce na některé výroky literárních současníků) dokresluje Exupéryho tvář.

V oddíle „Odlesky“ shromáždil Chevrier výňatky z textů různých francouzských autorů, v nichž je řeč o Saint-Exupérym. Chevrierova kniha shrnuje pro širokou čtenářskou veřejnost poznatky dosud převážně rozptýlené v doslovech, předmluvách a ojediněle ve statích. Autor interpretuje a dokládá integritu díla Saint-Exupéryho v osudových zákrutech světových dějin, nezamlčuje jeho problémy a hledání cest a především rekonstruuje onen Exupérym zlidštěný svět techniky, která u tohoto autora nestojí v protikladu k humanitní bázi lidské civilizace.

Sledujte nás na Facebooku