A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAINAK HELYSÉGNÉVTÁRA 1913

Vydalo: Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1913

Stav:  zachovalá

Prebal:  prebal poškodený

Jazyk:  maďarčina

Strán:  1750

25,00 

Dostupné

Krátky popis:

A magyar szent korona országainak Helységnévtárából legutóbb, az 1907. év augusztus havában megjelent kiadás nemcsak majdnem teljesen elfogyott, úgy hogy a kézikönyv iránt folyton mutatkozó keresletnek alig lehetett eleget tenni, hanem a közigazgatás minden ágában, főleg pedig a községek és egyéb lakott helyek elnevezése tekintetében történt igen nagymérvű változások következtében annyira el is évült, hogy szükségessé vált a Helységnévtárak újabb kiadásáról gondoskodni. Az új kiadás közrebocsátása legalkalmasabbnak látszott a népszámlálás utáni időpont, mint a hogy már évtizedek óta rendesen a népszámlálást követőleg megjelenő Helységnévtárak viszik szét a közönség legszélesebb köreibe a népszámlálás adatait.

Ennek az új kiadásnak tehát, melyet a magyar kir. központi statisztikai hivatal most bocsát a nyilvánosság elé, egyik legfőbb jellemző vonása az, hogy az 1910. évi népszámlálásnak új adatait tartalmazza úgy a községek lélekszámát, mint a házak számát, valamint a községek lakóinak főbb nemzetiségek szerint való megoszlását illetőleg is.

Sledujte nás na Facebooku