ENCYKLOPÉDIA ARCHEOLÓGIE

Vydalo: Obzor, Bratislava, 1986

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Edícia:  Encyklopédie vydavateľstva Obzor

Výtlačkov:  30000

Strán:  1032

9,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Archeológia, ktorá skúma najstaršie dejiny ľudstva na základe hmotných prameňov, dosiahla v poslednom období na celom svete veľké úspechy. Na základe jej výsledkov si možno vytvoriť predstavu o živote v dávnej minulosti.

Encyklopédia archeológie vysvetľuje v heslách usporiadaných abecedne základné pojmy, podáva množstvo informácií o významných archeologických objavoch a nálezoch, ako aj opis pravekých, starovekých, ranohistorických, slovanských i stredovekých kultúr.

Čitateľ v nej nájde bohatý materiál o významných archeologických lokalitách a zaujímavostiach nielen v Európe, ale aj v Ázii, Afrike a Amerike, a poučenie o dejinách starovekých národov — Arabov, Asýrčanov, Peržanov, Byzantíncov, Keľtov, Chetitov, Trákov a ďalších národov, ako aj mnohých orientálnych a zaoceánskych etnik.

Osobitná pozornosť sa venuje klasickej archeológii, starogréckym a rímskym pamiatkam, ako napr. pamiatkam v Aténach a v Ríme. Vo veľkom rozsahu sú zastúpené heslá zo slovanskej archeológie, ktorá najmä v období socialistickej spoločnosti zaznamenala veľký pokrok v ZSSR, v Bulharsku, v Juhoslávii, v Poľsku a v ČSSR. Archeologické lokality nachádzajúce sa na našom území sú spracované aj na dvoch osobitných mapách.

Encyklopédia je bohato ilustrovaná čiernobielymi i farebnými fotografiami a perovkami, mapami a tabuľkami. Je určená pre široký okruh čitateľov, záujemcov o literatúru faktu, študentov a poslucháčov vysokých škôl, ako aj pre pracovníkov múzei a vedeckých ústavov.

Sledujte nás na Facebooku