ENCYKLOPEDIE ANTIKY

Vydalo: Academia, Praha, 1974

Stav:  dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  čeština

Autor obálky:  Jiří Ledr

Vydanie:  2.

Výtlačkov:  30000

Strán:  744

ISBN:  21-001-74

5,20 

Nedostupné

Krátky popis:

Dílo týmu předních českých odborníků, vědeckých pracovníků Československé akademie věd a vysokých škol, obsahuje vše, co v něm bude uživatel o starověku hledat. Má umožnit porozumění velkému kulturnímu odkazu antiky těm, kdo neměli možnost seznámit se s ním jinak.

Encyklopedie zahrnuje všechny významné jevy a osobnosti od nejstarších dob, kdy se začla antická kultura vyvíjet, přes vrcholné období kultury řecké a římské až po dobu, kdy byla vystřídána kulturami následnými. Všímá si vlivů a ohlasů antiky v kultuře starokřesťanské a byzantské i v dalším evropském vývoji až do dnešní doby. Zeměpisně zabírá oblast celého známého starověkého světa a jeho kultur, pokud byl antickou vzdělaností dotčen.

Abecedně uspořádaná hesla jsou vyvážena, navzájem propojena odkazy a podávají stručnou formou maximální poučení podle nejnovějších poznatků o starověkých dějinách, literatuře, filosofii, právu, architektuře, výtvarném umění, divadle, hudbě a tanci, výchově, náboženství a mytologii, technice a vědě, o hospodářských a sociálních poměrech atd. Jako zvláštní oddíl jsou zařazeny sentence, úsloví a termíny (s označením správné výslovnosti) podnes hojně užívané a obecně známé, které představují rovněž součást živého dědictví antiky v naší době.

Encyklopedii doplňuje bohatá, uvážlivě vybraná obrazová dokumentace uměleckých děl, přehledné tabulky k řeckým a římským dějinám, barevné mapy a plány. Soupis základní literatury i odkazy na literaturu v heslech usnadňují cestu za dalším, hlubším poučením.

Encyklopedie antiky vyplňuje znamenitě mezeru v naší odborné i populární literatuře a je určena jak odborníkům, tak nejširší čtenářské obci.

Sledujte nás na Facebooku