SVET TECHNIKY

Technology

Vydalo: Mladé letá, Bratislava, 1976

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Jozef Galata, jana Zájorcová, Karol Kulašík

Ilustrácie:  Hans Erni

Autor obálky:  Marián Škripek

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  15000

Strán:  376

ISBN:  66-210-76

3,20 

Nedostupné

Krátky popis:

V jednej starej orientálnej legende sa hovorí o chánovi, ktorý sa tak nadchol šachovou hrou, že jej tvorcovi ponúkol, aby si sám povedal, akú odmenu si žiada. Chán i jeho dvorania sa preveľmi začudovali, keď vynálezca skromne poprosil, aby mu ako odmenu na prvý štvorec šachovnice položili jedno zrnko, na druhý dva razy toľko a tak vždy ďalej až po posledné políčko. Aké však bolo chánovo prekvapenie, keď sa napokon ukázalo, že počet zŕn na poslednom štvorci vyjadruje číslo s devätnástimi nulami a zrno, ktoré by sa na ňu malo položiť, váži miliardy ton. Vynálezca teda nebol ani hlúpy ani skromný, ako sa to spočiatku chánovi videlo.

Tento zákon rastu sa v matematike nazýva exponenciálny rast. Prečo ho tu spomíname? Prečo hovoríme o starej legende? Čosi podobné ako na políčkach šachovnice sa totiž deje na poli techniky, keď porovnávame jej vývin v minulosti a v prítomnosti. Už prvá kamenná sekera bola technickým vynálezom, no kým človek vyrobil prvú kovovú sekeru, uplynuli tisícročia. Potom sa čas medzi jednotlivými technickými vynálezmi skracoval na stáročia a od vynájdenia Newcomenovho prvého parného stroja roku 1712 po Wattovu prvú parnú lokomotívu roku 1804 už neubehlo ani storočie. A dnes? Plastické látky, riadená jadrová reakcia, samočinné počítače, nové zliatiny, lety do kozmu — laik, ale aj úzko špecializovaný odborník môže len ťažko sledovať šírku a rozsah technického rozvoja. Kniha Svet techniky, ktorá sa vám dostáva do rúk, podáva základný prehľad o vývine techniky, jej odboroch a jej aplikovaní v dnešnom priemysle a každodennom živote. Upozorňuje na skvelé výsledky techniky, ale aj na úskalia, ktoré dnešný človek musí opäť pomocou techniky a vedy urýchlene prekonávať, aby vlastnými technickými výtvormi nezahubil sám seba.

Encyklopédia Svet techniky je voľným pokračovaním Prírody a Sveta chémie, fyziky a astronómie, kníh podobne koncipovaných i podobne výtvarne vybavených. Je to kniha na čítanie i na pozeranie a my veríme, že tak ako predchádzajúce encyklopedické diela, aj ona si nájde miesto v knižnici každého mladého človeka.

Sledujte nás na Facebooku