VESMÍR KOLEM NÁS

Josip Kleczek

Vydalo: Albatros, Praha, 1986

Stav:  dobrý

Prebal:  prebal ošúchaný

Jazyk:  čeština

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  25000

Strán:  400

ISBN:  13-821-86

3,30 

Nedostupné

Krátky popis:

Po celý život jsme gravitací připoutáni k planetě Zemi. Jen kosmonauti, kteří navštívili Měsíc, se vymanili nakrátko z pout Země. Viděli a fotografovali naši modrou planetu, ničím nepodepřenou, způli osvětlenou slunečním zářením, jak se pomalu otáčí v černé prázdnotě a v naprostém tichu ubíhá na své roční pouti kolem Slunce. Bezedným mrazivým prostorem s sebou Země unáší čtyři miliardy inteligentních bytostí i s jejich starostmi, radostmi a touhou po poznání. Nikdo dnes nepochybuje o tom, že Země je pouze jedna z devíti planet sluneční soustavy a nepatrná částečka obrovského vesmíru. Slovo „vesmír" je složeno ze dvou slov: ves, které v řeči našich staroslovanských předků znamenalo všechen, a mir, což bylo shromážděni všech, svět. Vesmír tedy znamená celý svět, všechny věci na Zemi i mimo Zemi. I my jsme součástí vesmíru a článkem v jeho vývoji, stejně jako hvězdy, planety, mlhoviny či galaxie. Jsme totiž složeni ze stejných základních jednotek čili elementárních částic jako hvězdy, planety, mlhoviny, galaxie nebo kámen, rostlina, živočich, hory a moře. Ve všech věcech kolem nás i v našem těle působí stejné síly, jaké působí kdekoliv jinde ve vesmíru. Vesmír jsou vzdálené hvězdy, planety, mlhoviny, galaxie, ale vesmír je také všechno kolem nás, naše nejbližší okolí doma, ve škole, na pracovišti, v městě i v horách. Kámen a kapka rosy na květině jsou obrazem celého vesmíru. Jsou přece složeny ze stejných protonů, elektronů a neutronů jako obrovské soustavy hvězd — galaxie a jsou drženy pohromadě stejnými silami. Kamínek sebraný na cestě, kapka rosy či květina nebo studánka v lese, jsou obrazem stavby celého vesmíru a je v nich zapsána jeho dlouhá historie. Mají s námi mnoho společného. Tato knížka chce vysvětlit podstatu vesmíru, jeho jednotu i jeho dění, ale také jakou úlohu v něm má život včetně života lidí. Meze lidského poznání jsou neobyčejné — od nitra atomů až po nekonečný vesmír. Není i tato skutečnost stejným „zázrakem" jako vesmír, ve kterém žijeme a jehož jsme součásti, ale i jakýmisi „buňkami", jimiž si vesmír uvědomuje sám sebe? „ Vesmír kolem nás" je určen mladým čtenářům, kteří rádi přemýšlejí o podstatě a souvislostech věcí ve vesmíru blízkém i vzdáleném. Je to knížka náročná na vaši pozornost a namáhavá pro vaše myšleni. Avšak žádné poznání, a žádnou trvalou hodnotu vůbec, nelze dosáhnout bez námahy. Chtěl bych, aby se mnou čtenář šel krok za krokem, aby domýšlel, ověřoval, pochyboval, zkrátka aby se s knížkou popral. Pak teprv pochopí, jak je vesmír vybudován, a porozumí jeho vzniku a vývoji — je to úžasná historie, v níž jsou dějiny celého lidstva a všeho živého na Zemi jen nepatrnou událostí.
Pro lepší názornost je text provázen mnoha obrázky. Text je rozdělen na základní a doplňující. Čás¬ti vysázené drobným písmem jsou určeny čtenářům, kteří chtějí proniknout hlouběji do podstaty věcí. Na konci knihy je několik odbornějších dodatků a slovníček důležitých pojmů (v textu vyznačených hvězdičkou).

JOSIP KLECZEK

Sledujte nás na Facebooku