VTÁKY SLOVENSKA 2

Oskár Ferianc

Vydalo: Veda, Bratislava, 1979

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Ilustrácie:  J. Sládek, J. Ponec, J. Vlach

Autor obálky:  V. Miková

Vydanie:  2.

Výtlačkov:  3000

Strán:  470

15,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Kniha prináša v prístupne] forme informácie o geografickom rozšírení druhov vtákov a ich rozdelení na geografické rasy, podáva opisy starých i mladých vtákov, uvádza ich veľkosť (numericky), pŕchnutie, výskyt a početnosť na Slovensku, miesta trvalého obývania, ekológiu rozmnožovania a druh potravy, resp. z nej vyplývajúci hospodársky význam všetkých druhov slovenských hniezdičov. To isté okrem rozmnožovania vysvetľuje pri všetkých druhoch (formách), ktoré sa u nás vyskytli iba prechodne. Všetky druhy sú spracované v štandardizovanej forme, takže vyhľadávanie informácií pri jednotlivých druhoch je ľahké a rýchle. Na Slovensku sa dosiaľ vyskytlo (zistilo) 364 foriem vtákov. Z toho je 222 hniezdičov. Ostatné sa vyskytli prechodne ako pravidelne alebo nepravidelne preletujúce (transmigrujúce) druhy, ktorých hniezdiská ležia severnejšie od nás, prípadne sa k nám dostali pri predmigračnom túlaní alebo pri poblúdení za ťahu. Daktoré nás vyhľadávajú vtedy, keď sú v ich severnej domovine tuhé zimy.

Pri mnohých druhoch kniha poukazuje na nedoriešené problémy a inšpiruje adeptov na ich riešenie. Vo všetkom nesie pečať svojho tvorcu — zapáleného milovníka vtáctva, erudovaného terénneho pracovníka a najmä skúseného teoretika, ktorý vedel pre štúdium vtákov — svoj celoživotný záujem a lásku — získať veľa nasledovníkov.

Sledujte nás na Facebooku