DEJINY ANTICKEJ DIALEKTIKY

Istorija antičnoj dialektiky

Vydalo: Pravda, Bratislava, 1974

Stav:  veľmi dobrý, 1 pečiatka v knihe

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Miroslav Řehák

Autor obálky:  Milan Gažovič

Vydanie:  1.

Edícia:  Členská knižnica

Výtlačkov:  6000

Strán:  328

ISBN:  75-086-74

1,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Táto kolektívna práca popredných sovietskych filozofov je úspešným pokusom o špecifický prístup k dejinám antickej filozofie. Je to relatívne ucelený prehľad týchto dejín z hľadiska foriem uplatňovania dialektiky v ich jednotlivých etapách.

Autorom jednotlivých kapitol išlo pritom o postihnutie zákonitostí a foriem vývoja tzv. pozitívnej dialektiky (objektívnej dialektiky, t. j. dialektických teórií týkajúcich sa prírody, spoločnosti a myslenia) a tzv. negatívnej dialektiky (subjektívnej dialektiky), ktorej vývoj je spätý s problematikou logiky (v širokom zmysle slova).

Veľkým kladom tejto knihy je, že tvrdenia autorov sa vždy opierajú o rozbor prameňov, ktoré sa týkajú dejín antického teoretického myslenia, a pokiaľ je to možné, aj o názory klasikov marxizmu-leninizmu.

Osobitným prínosom tejto knihy sú posledné dve kapitoly, ktoré obsahujú rozbor problematiky vývoja antickej gréckej filozofie sovietskych a súčasných buržoáznych filozofov.

Obsah

Kapitola 1
Historické podmienky vzniku antickej filozofie a dialektiky
Prvé triedne civilizácie východného Stredomoria. Mytológia, veda a protofilozofia
Zvláštnosti sociálno-ekonomického zriadenia starovekého Grécka a jeho kultúrno-ideologického života
Rozklad starogréckej mytológie a vznik filozofie ako zvláštnej formy spoločenského vedomia
Dialektika — dôležitý aspekt antickej filozofie. Základné druhy antickej dialektiky
Filozofia a dialektika v systéme kultúry helenisticko-rímskeho obdobia

Kapitola 2
Antická prírodná filozofia o počiatkoch a elementoch prírody

Kapitola 3
Milétska škola

Kapitola 4
Herakleitos

Kapitola 5
Pytagoreizmus

Kapitola 6
Eleati

Kapitola 7
Empedokles a Anaxagoras

Kapitola 8
Demokritos
Dialóg medzi rozumom (mysľou) a zmyslami

Kapitola 9
Sofisti. Skeptici

Kapitola 10
Sokrates

Kapitola 11
Megarská škola

Kapitola 12
Platón
Evolúcia Platónovej dialektiky
Prvá etapa
Druhá etapa
Tretia etapa

Kapitola 13
Aristoteles

Kapitola 14
Epikuros

Kapitola 15
Stoicizmus

Kapitola 16
Novoplatonizmus

Kapitola 17
Antická dialektika v prácach sovietskych historikov filozofie
Prehľad literatúry

Kapitola 18
Kritika súčasnej buržoáznej interpretácie antickej dialektiky.
Existencialistická interpretácia
Novopozitivistická interpretácia
Novotomistická interpretácia
Záver

Zoznam použitej literatúry

Menný register

Vecný register

Sledujte nás na Facebooku