MARXISTICKO-LENINSKÁ FILOZOFIE A PROBLÉMY VÁLKY, MÍRU A ARMÁDY

Vydalo: Naše vojsko, Praha, 1987

Stav:  poškodená

Jazyk:  čeština

Autor obálky:  Zbyněk Kočvar

Vydanie:  2.

Výtlačkov:  7000

Strán:  640

ISBN:  28-022-87

1,50 

Dostupné

Krátky popis:

Tato kniha je koncipována jako učebnice marxisticko-leninské filozofie pro vojenské vysoké školy a je určena především jejich posluchačům. Najde však uplatnění i v univerzitách marxismu-leninismu, v marxisticko-leninské přípravě vojáků z povolání i v ostatních formách studia a ideově politického vzdělávání. Druhé vydání je aktualizováno zejména o závěry XXVII. sjezdu KSSS a XVII. sjezdu KSČ.
Učebnice podává v 31 kapitolách systematický výklad hlavních filozofických problémů v těchto tematických oblastech:
- Vznik, vývoj, předmět a společenské funkce filozofie
- Vývoj marxisticko-leninské filozofie
- Hmota a základní formy její existence
- Podstata a funkce vědomí
- Základní principy a zákony materialistické dialektiky a jejich projevy ve vojenství
- Kategorie materialistické dialektiky ve vojenství
- Teorie poznání a poznávací činnost ve vojenství
- Historický materialismus jako věda
- Materiální výroba jako základ společenského vývoje, závislost války a míru na způsobu výroby
- Společenskoekonomické formace jako stupně společenského pokroku
- Podstata vědeckotechnické revoluce
- Historické formy společenství lidí
- Třídy a třídní vztahy, úloha ozbrojeného násilí v třídním boji
- Politická organizace společnosti, armáda v systému politické organizace společnosti
- Sociální revoluce, vztah války a revoluce
- Úloha lidových mas a osobností v dějinách a ve válce
- Společenské vědomí a jeho úloha v komunistické výchově vojáků
- Kritika hlavních proudů současné buržoázní filozofie
- Kritika soudobých buržoazních společenských a sociálních koncepcí
- Předmět a základní kategorie marxisticko-leninské etiky
- Podstata a základní funkce morálky, mravní výchova vojáků ČSLA
- Předmět a základní kategorie marxisticko-leninské estetiky
- Umění, jeho úloha v životě společnosti a ve výchově vojáků socialistické armády
- Marxismus-leninismus a náboženství, úloha marxisticko-leninského ateismu v mravní výchově vojáků
- Válka a mír jako společenskopolitické jevy
- Typy a sociální charakter války a míru
- Vědeckotechnická revoluce ve vojenství
- Morální faktor a jeho úloha v soudobé válce
- Původ a sociální podstata armády
- Kritika hlavních buržoazních názorů v otázkách války a míru
- Světonázorový a metodologický význam marxisticko-leninské filozofie pro vojenskou teorii a praxi

(stav: poškodená väzba knihy, podčiarkovaný text)

Sledujte nás na Facebooku