NOVOVEKÁ EMPIRICKÁ A OSVIETENSKÁ FILOZOFIA

Igor Hrušovský

Vydalo: Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratislava, 1967

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Emil Bačík

Vydanie:  1.

Edícia:  Antológia z diel filozofov (5)

Výtlačkov:  4000

Strán:  542

ISBN:  75-068-67

15,00 

Dostupné

Krátky popis:

Piaty zväzok Antológie z diel filozofov je venovaný novovekej empirickej a osvietenskej filozofii, približne časovému úseku 18. a začiatku 19. storočia. Prináša ukážky z diel najvýznamnejších filozofov spomenutých smerov, Johna Locka, Georgea Berkeleyho, Davida Huma, Etienna Bonnota de Condillaca, Juliena Offroya de La Me11riho, Clauda Adriena Helvétia, Denisa Diderota, Paula Heinricha Dietricha ď Holbacha, Jeana Jacqua Rousseaua a Ludwiga Feuerbacha. Výber je zostavený tak, aby pomohol orientovať sa v novovekej empirickej a osvietenskej filozofii a informoval o začiatkoch procesu, ktorý v modernej filozofii trvá dodnes a v dôsledku ktorého centrálnou filozofickou disciplínou sa stala gnozeológia, teória poznania. Zatiaľ čo u anglických filozofov, zastúpených v tomto zväzku Antológie, pozornosť sa sústreďuje na gnozeologickú stránku ich filozofie, pre ktorú je typický názov empirizmus, u francúzskych mysliteľov sa poukazuje aj na iné stránky ich filozofie, označované spoločným názvom osvietenská filozofia. Táto disciplína sa neuspokojuje len s riešením špeciálnych filozofických problémov, ale sa usiluje aj o širší spoločenský dosah, o uvedomovanie a osvecovanie širokých vrstiev a o vybudovanie nového laického svetonázoru na kritických vedeckých základoch.

Sledujte nás na Facebooku