PATRISTIKA A SCHOLASTIKA

Igor Hrušovský

Vydalo: Pravda, Bratislava, 1975

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Emil Bačík

Vydanie:  1.

Edícia:  Antológia z diel filozofov (3)

Výtlačkov:  5000

Strán:  550

ISBN:  75-050-75

20,00 

Dostupné

Krátky popis:

Tretí zväzok Antológie z diel filozofov sa sústreďuje na filozofickú tvorbu epochy feudalizmu, na patristiku a scholastiku. Zahrnuje približne tisíc rokov (od 3. do 14. storočia) filozofickej tvorby, ktorá nadviazala na antickú filozofiu alebo vznikla pod jej vplyvom. Výber obsahuje ukážky z diel Aurelia Augustina, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov patristiky, J. Scota Eriugenu, mysliteľa z obdobia ranej scholastiky — jeho filozofický systém má výrazné črty panteizmu, Anzelma Canterburského, predstaviteľa tzv. stredovekého realizmu, Pierra Abélarda, Tomáša Akvinského, ktorému sa podarilo najprimeranejšie vyjadriť pozície a záujmy feudálnej cirkvi a spoločnosti, Rogera Bacona, kritika scholastickej metódy, ktorý svojím zdôvodnením priameho metodického pokusu pripravil pôdu pre nominalizmus, J. Dunsa Scota, ktorý významne prispel k rozvoju nominalizmu. Výber je zostavený tak, aby čitateľ pochopil cestu a ťažkosti, ktorými musela filozofia prejsť od antiky po renesanciu, aby mohlo nastať uvoľnenie a rozvoj všetkých pozitívnych a tvorivých schopností človeka.

Sledujte nás na Facebooku