BLÍZKY VÝCHOD

Juraj Rácz

Vydalo: Obzor, Bratislava, 1982

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Ilustrácie:  Juraj Rácz, Milan Husár

Autor obálky:  Tibor Hrabovský

Vydanie:  1.

Edícia:  Svet v kocke

Výtlačkov:  3000

Strán:  660

ISBN:  65-051-82

3,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Blízky východ: už pri tejto predstave sa nám vynorí bohatá minulosť krajín patriacich do tejto časti sveta — staré kultúry a náboženstvá, kolíska civilizácie; obrovské územie, kde žije 100 miliónov obyvateľov, nachádza sa veľké nerastné bohatstvo, ale nájdeme tu ešte väčšie sociálne kontrasty; ohnisko nepokojov, ustavičných konfliktov, premien, slovom, neuralgický bod planéty. Takúto oblasť ťažko charakterizovať niekoľkými vetami, ba niekedy sa to sotva podarí celej knihe. Kniha Juraja Rácza je však takou, ktorej sa podarilo mnohé. Vtesnať pätnásť štátov do jednej publikácie a pritom napísať o každom to podstatné, najzaujímavejšie a ešte čosi navyše, čo ich všetky spája, si vyžaduje nemálo: osobnú skúsenosť, štúdium rozsiahleho materiálu, erudíciu i zdravú mieru odvahy.

Najcharakteristickejším znakom tejto oblasti je ropa, surovina, bez ktorej sa moderný priemysel nezaobíde. Bola to práve ona, ktorá sem prilákala imperialistické veľmoci. Po rozpade koloniálneho systému tu zostali nadnárodné ropárske spoločnosti usilujúce sa ovládnuť národné bohatstvo arabských krajín. So silou organizácie OPEC priemyselne vyspelé kapitalistické štáty nerátali a za príčinu krízy svojho hospodárstva pokladajú každoročné zvyšovanie cien ropy. Ďalším znakom je islam; štátne náboženstvo v takmer každej krajine Blízkeho východu. Pod zelenou vlajkou islamu prebiehali mnohé ľudové hnutia, revolty i revolúcie, naposledy ľudová islamská revolúcia v Iráne, ktorej cieľom bolo vziať moc z rúk veľkokapitálu a vymaniť sa spod americkej závislosti. Ďalší vývin v tejto krajine je stále otvorený. Nemožno obísť ani izraelsko-arabský konflikt a s nim organicky spätý problém arabského ľudu Palestíny usilujúceho sa o štátnu samostatnosť a mnohé ďalšie.

Skúsený novinár, dopisovateľ ČTK z Blízkeho východu v rokoch 1977 — 1979 urobil svojou knihou úspešný krok. Predkladá nám výsledok niekoľkoročnej usilovnej práce, čo pri neprestajných zmenách v tejto búrlivo sa vyvíjajúcej časti sveta nebolo také jednoduché.

Sledujte nás na Facebooku