ČESKOSLOVENSKÁ ETHNOGRAFIE 1956

Vydalo: Nakladatelství ČSAV, 1956

Stav:  veľmi dobrý, pečiatky v knihe, dobová preväzba

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  čeština, slovenčina

Strán:  430

3,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Jiří Horák, Ľudevít Štúr
Jaroslav Kramařík, K osmdesátinám Jindřicha Jindřicha
Otakar Nahodil, Aktuální úkoly ethnografie v bádání o dějinách náboženství

ETHNOGRAFIE ČESKOSLOVENSKA

Olga Skalníková, Příspěvek k studiu současného způsobu života na Ždársku
Vladimír Scheufler, Z dějin chodské lidové keramiky
Jaroslav Patera, Společenský život v obci Brandýsek od 90. let 19. stol. do roku 1938
Soňa Švecová, Vývoj bývania v Trnave pri Laborci
Josef Kšír, Lidové stavebnictví na Hané

Český a slovenský folklor

Vratislav Vycpálek, Z dějin furianta
Antonín Robek, Písně a vyprávění kladenských horníků a hutníků jako historický pramen

OTÁZKY CIZOKRAJNÉ ETHNOGRAFIE

Václav Marek, K. otázce přežitků totemistických představ u Laponců
Zdeněk Hrdlička, O původu a vývoji lien-chua-lao
Josef Sego, Ostrov Ada-Kale a turecká lidová píseň
Jindřich Dlouhý, Křovácké rytiny a malby

DĚJINY VĚDY '

Josef Kšír, Vítězslav Houdek

MATERIÁLY

Ludvík Baran, Staré formy plstěné lidové obuvi v karpatské oblasti Československa
Josef Petrtyl, O výrobních otázkách špalíčkových tisků
Vladimír Scheufler, Lidový stavitel Jan Libora ze Šumavy z rozhraní XVIII. a XIX. století
Josef Vydra, Polotkaní orobince na Slovensku
Josef Vydra, Kořínky stromů jako lidový pletařský materiál
Eva Zábranová, K otázce ethnografického studia cikánského obyvatelstva v Československu
Bedřich Štiess, K otázce sociálních poměrů sklářského dělnictva v Čechách v 18. století
Olga Skalníková, Hornická strava na Kladensku v devadesátých letech minulého století
Emanuel Baláš, Pověsti valašského lidu na Bystřicku a ethnografického

DISKUSE

Čestmír Loukotka, Liberecký kodex

TERMINOLOGIE

Jaromír Jech, Folklor
Jaromír Jech, Lidové umění — národní umění
Jaromír Jech, Vyprávění ze života

OTÁZKY METHODIKY

Jaromír Jech, O přesný zápis nářečního textu folklorního, folkloristického

KRONIKA

S. F. S v o b o d a, Výstava národopisných akvarelů a kreseb Josefa V. Scheybala
Druhý päťročný plán maďarskej národopisnej vedy
Jiří Horák, Jindřichovo „Chodsko“
Čestmír Loukotka, Profesor Paul Rivet osmdesátníkem
VáclavBurian, Zemědělské oddělení Krajského vlastivědného musea v Olomouci
Gyula Ortutay, Otázka mezinárodních styků ve folkloristice

KRITIKA A BIBLIOGRAFIE

Richard Jeřábek, František J. Hlinovský a Antonín Michalčík: Lidové řezbářství
Jindřich Dlouhý, Jaroslav R. Vávra: Africké cesty
JaroslavKramařík, F. Sieber: Bunte Möbel der Oberlausitz
Čestmír Loukotka, Herbert Baldus: Bibliografia crítica da etnológia brasileira
Karel Vetterl, Elsa Mahler: Altrussische Volkslieder aus dem Pečeryland
Roman Haken, S. I. Rudenko: Kuľtura naselenija Gornogo Altaja v skifskoje vremja
Čestmír Loukotka, Bedřich Machulka: V Africe na stezkách zvěře
Čestmír Loukotka, Thor Heyerdahl: Kon Tiki
Čestmír Loukotka, Kratkije itogi izučenia drevnej pismenosti Maija v Sovetskom Sojuze
Vilém Pražák, Prvé publikace z výzkumu lidového oděvu na Slovensku (Josef Markov: Slovenský odev v minulosti; Soňa Kovačevičová: Ľudový odev v Hornom Liptove)

STRUČNÉ ZPRÁVY

Výzkumy v terénu
Emanuel Baláš (Bš), Orientační výzkum vesnických sídel a lidových staveb na Olomoucku
Vladimír Scheufler (Schr), Výzkum voroplavby
Ludvík Kunz, Výzkum lidových nástrojů hudebních
Vědecké instituce a musea
Dagmar Rychnová (Rch), Oddělení lidové slovesnosti Ústavu pro ethnografii a folkloristiku ČSAV v Praze
Ludvík Kun z, Pamětní národopisná síň v Brně-Tuřanech
Josef Beneš, Z činnosti okresního musea Komenského v Uher. Hradišti
Emanuel Baláš (Bš), Okresní museum v Pacově
Marie Ulčová, Národopisné museum v Plzni v čtyřicátém roce svého trvání
Emanuel Baláš (Bš), Městské museum v Kamenici nad Lipou
Kongresy a konference
Dagmar Rychnová (Rch), Konference o otázkách lidové slovesnosti Slovanů
Čestmír Loukotka (Ltka), Dva mezinárodní kongresy letošního roku

Výstavy

J a r o s 1 a v Kr a m a ř í k (Kr), Výstava Cesta naší vesnice k socialismu
Jindřich Dlouhý, Výstava S knihou celým světem
Vladimír Scheufler (Schr), Výstava Lidová výroba dneška
Jitka Staňková, Výstava Ruské lidové výšivky, tkaniny a kroje
Jitka Staňková, Výstava Vietnamu v říjnu 1955 v Praze

Publikace

Emanuel Baláš (Bš), Soubor ruských pohádek, povídek, bajek a říkadel. (O knize M. Bulatov: Veselé pohádky a říkadla. )
Jaromír Jech, Magyar Népköltészet. (O třísvazkové anthologii maďarské lidové slovesnosti)
Otakar Nahodil (Nh), Klasické dílo Williama Prescotta Dějiny dobytí Mexika
Emanuel Baláš (Bš), O dějinách keramiky v jihozápadní části plzeňského kraje. (O práci, kterou připravil k tisku Vladimír Scheufler. )
Ludvík Kun z, Dědina pod Beskydem, roč. 1955
M. I. K ř o v á k, Spisovatel Josef Sekera. (O knize J. Sekery: Děti z hliněné vesnice. )
Emanuel Baláš (Bš), Lidové stavby ve středním Povolží. (O knize I. V. Makoveckij: Pamjatniki narodnogo zodčestva srednego Povolžja. )
Jindřich Dlouhý, Norbert Frýd: Mexiko je v Americe
Vladimír Scheufler (Schr), Cecilie Hálová-Jahodová: Umění a život zapomenutých řemesel..
Vladimír Scheufler (Schr), Jan Němeček: Nástin české hudby XVIII. století
Čestmír Loukotka (Ltka), Feng-Hsuen: Fabeln
M. I. Křovák, N. V. Gogol: Večery na dědince nedaleko Dikanky
Andrea Vahalová, Bartolome de Las Casas: O zemích indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější
Emanuel Baláš (Bš), Sborník článků Alexandra Wojciechowského o umění. (O knize A. Wojciechowski: O sztuce užytkowej i užytecznej. )
Emanuel Baláš (Bš), O vzniku, vývoji a typech sídel. (O knize W. Radig: Siedlungstypen in Deutschland. )
Emanuel Baláš (Bš), Fridtjov Nansen: Život Eskymáků
Jaroslav Kramařík, W. Steinitz: Die volkskundliche Arbeit in der Deutschen Demokratischen Republik
Emanuel Baláš (Bš), Otakar Pertold: Co je náboženství?
Otakar Nahodil (Nh), Cestopisné dílo Jiřího Bauma Kolem zeměkoule
Emanuel Baláš (Bš), Lidové stavby v oblasti Archangelska a Karelo-Finské SSR. (O knize I. V. Makoveckij: Pamjatniki narodnogo zodčestva russkogo Severa. )

Osobní

Emanuel Baláš (Bš), Osmdesátiny akademika Františka Lexy
Vratislav Vycpálek, Význačný jihočeský regionální pracovník Jaromír Malý zemřel
Vladimír Scheufler, Sedmdesát pět let univ. prof. Karla Chotka
Univ. prof. Jiří Horák, doktor historických věd, ředitel Ústavu pro ethnografii a folkloristiku ČSAV, jmenován čestným členem Maďarské národopisné společnosti. (Zpráva redakce)
Zdeňka Vaňorná, Sedmdesátiny Josefa Michala

Různé

Irena Janáčková, Umělecký soubor korejské mládeže v Národním divadle.
J i n d ři c h D l ouh ý, Dopis Emila Holuba J. J. Jahnovi z N. Yorku
Hana Hynková (Hnk), Tance a hudba Indonesanů z ostrova Bali
Jaromír Jech, O typičnosti ve folklóru
čestmír Loukotka, Konec vědeckého mythu
Čestmír Loukotka (Ltka), Zahraniční návštěvníci v Ústavu pro ethnografii a folkloristiku ČSAV
Emanuel Baláš (Bš), Součásti hanáckého kroje ve zdi domu čp. 12 v žerůvkách

Sledujte nás na Facebooku