ČO ROZPRÁVAJÚ PROROCI

Opowieści biblijne

Zenon Kosidowski

Vydalo: Obzor, Bratislava, 1970

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Jozef Marušiak

Ilustrácie:  Teodor Schnitzer

Autor obálky:  Teodor Schnitzer

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  10000

Strán:  446

ISBN:  65-040-70

1,50 

Dostupné

Krátky popis:

Môžeme si dvetisícročnú európsku kultúru predstaviť bez biblie a jej mohutného a mnohotvárneho vplyvu na všetky oblasti duchovnej tvorby človeka? Isteže veľmi ťažko. Veď keby sme z galérií odstránili všetky obrazy s biblickými motívmi, keby sme z jazyka vylúčili zvraty a prirovnania odvodené z biblických textov, keby sme z dejín vyčiarkli všetky náboženské hnutia bez ohľadu na to, aký vnútorný obsah sa v nich skrýval pod náboženskou formou, slovom, keby sme sa pokúsili vymazať bibliu z nášho kultúrneho povedomia — zostalo by nám niečo, v čom by sme už našu kultúru ani nepoznali. Bola by to kultúra chudobnejšia, bezfarebnejšia, a v každom prípade iná, než je tá, ktorú sme zdedili a ktorá nás všetkých formovala... Áno, toto všetko sa viac alebo menej všeobecne uznáva. No pritom všetkom treba povedať, že — bibliu vlastne nepoznáme. Staršie pokolenie, vychovávané v náboženskom duchu, si zo školy odnieslo útržkovité znalosti niekoľkých biblických epizód, ale mládež, vychovaná už v podstate v svetskom duchu, by nám spravidla nevedela vysvetliť vari ani príslovečnú „jerišskú trúbu“. Zenon Kosidowski sa vo svojej knihe Čo rozprávajú proroci pokúsil porozprávať prístupným, dnešným jazykom na dôležitejšie biblické príbehy Starého zákona a v populámych komentároch k jednotlivým kapitolách sa usiloval podať aj výklad z hľadiska najnovších vedeckých a archeologických výskumov, ktoré v mnohých prípadoch priam senzačným spôsobom doplnili, potvrdili alebo opravili tradičné predstavy. Čitateľ, ktorý si knihu prečíta, získa tak nielen pomerne presnú a podrobnú predstavu o obsah biblických textov, ale bude zároveň svedkom vzrušujúceho a často dramatického dobrodružstva ľudského poznania, ktoré sa húževnato prebíja k pochopeniu pravdivému osvetleniu záhad dávnych dejov ľudstva. Publikácia je vybavená hodnotnými ilustráciami, je určená najširšiemu okruhu čitateľov. V najbližších rokoch pripravuje Obzor knihu venovanú Novému zákonu pod názvom rozprávajú evanjelisti.

Sledujte nás na Facebooku