HISTORICA CARPATICA 10/1979

Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach

Vydalo: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1980

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Strán:  384

ISBN:  83-004-80

7,00 

Dostupné

Krátky popis:

OBSAH

Viliam ŠULC: Úvod

ŠTÚDIE

František KVOTIDIAN: Podiel revolučných síl v okrese Trebišov na prerastaní národnej a demokratickej revolúcie v revolúciu socialistickú.

Magdaléna SCHMIDTOVÁ: Boj KSČ za industrializáciu východného Slovenska (1945-1947)

Artúr TAKÁČ: Starostlivosť o mestskú chudobu v Košiciach v rokoch 1929 až 1938

Ján BOBÁK Marián GAJDOS: K sociálnemu postaveniu a hnutiu robotníctva firmy C. A. Scholtz v rokoch 1928-1932.

Marián ŠKOLNÍK: Júnová konferencia roku 1920 v Košiciach významná udalosť v dejinách nášho robotníckeho hnutia.

Ladislav TAJTÁK: K otázkam odborového hnutia začiatkom 20. storočia a zápas baníkov založenie samostatnej odborovej organizácie so zreteľom na východné Slovensko

Rudolf MAGULA: Z dejín ťažby a výroby striebra v Spišsko-gemerskom rudohorí v 19. storočí

Belo POLLA: Archeologický výskum na stredovekej lokalite vo Vinnom, okres Michalovce

Dušan ČAPLOVIČ, Milan HANULIAK: Hroby pod náhrobnými kameňmi vo Svinici

MATERIÁLY

Andrej ADAM: Niektoré aspekty dynamických premien Košíc po Víťaznom februári 1948

Michal URBAN: Fotodokumentácia novších dejín výstavby socializmu súčasnosti vo Východoslovenskom múzeu

Dárius GASAJ Ladislav OLEXA: Nové nálezy gávskej kultúry v Borši.

Viera KEJLOVÁ: Výsledky reštaurátorských prác na úseku ochrany umeleckohistorických zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach za rok 1972


MUZEOLÓGIA

Zbyněk Z. STRÁNSKY: Metodika muzejní práce a úloha krajských muzeí.


SPRÁVY

Viliam ŠULC: Dve nové expozície

Viera KEJLOVÁ: Nové expozície Východoslovenského múzea v Košiciach

Emil PETÁCH: Nález mincí v Merníku.

Margita KRÁLIKOVÁ: Správa o zbierkotvornej činnosti národopisného oddelenia Východoslovenského múzea za roky 1968-1977

Ondrej SREBALA: Správa o II. seminári Múzeum a škola

Margita KRÁLIKOVÁ: Správa o sympóziu o cieľoch a výsledkoch etnografického výskumu v zátopovej oblasti hornej Cirochy

Mária PAPSONOVÁ: Písomné pamiatky Štátneho okresného archívu v Starej Ľubovni


ANOTÁCIE, RECENZIE

Andrej Kovač: Košický vládny program (JÁN BOBÁK)

Zborník prác učiteľov ÚML UPJŠ, IV.-1977 (MICHAL URBAN).

Nové obzory 19-1977 (LÝDIA JÉGEROVÁ)

Kazimierz Moskwa, Kultura lužicka w południowowschodnej Polsce (ELENA MIROŠŠAYOVÁ)

Múzeumi Kurir (MICHAL MARKUS).


PERSONÁLIE JUBILEÁ

Michal Markuš jubiluje (JAN KOMA)

Viliam Šule päťdesiatročný (GUSTAV KLEIN)

Jubileum Štefana Labancza (DUŠAN ČAPLOVIČ)

František Markuš päťdesiatročný (DUŠAN ČAPLOVIČ)

Štefan Sviatko šesťdesiatročný (DUŠAN ČAPLOVIČ)

Sledujte nás na Facebooku