HISTORICA CARPATICA 15/1984

Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach

Vydalo: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1984

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe, lepka na prebale

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Ján Prexta

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  1000

Strán:  340

ISBN:  83-029-84

5,00 

Dostupné

Krátky popis:

OBSAH

ŠTÚDIE

Michal SABADOŠ: Paradesantné skupiny a ich význam v partizánskom hnutí na východnom Slovensku

Peter MOSNÝ: Prejavy súdnej perzekúcie robotníckej triedy a KSČ v období všeobecnej hospodárskej krízy na východnom Slovensku

Imrich MICHNOVIČ: K priebehu socialistickej kolektivizácie v Košickom kraji (1950-1951)

Peter ŠVORC, ml.: Druhá etapa kolektivizácie v bývalých okresoch Poprad a Kežmarok

Rudolf MAGULA: Z dejín baníctva v Drnave v rokoch 1825 až 1973.

Tibor GULYÁS: Magnezitový priemysel v buržoáznej Československej republike

Marie MAREČKOVÁ: Národnostná štruktúra bardejovských a prešovských remeselníkov v prvej polovici 17. storočia

Olga WIEDERMANNOVÁ: K národnostnému vývoju Prešova v 18. a v prvej polovici 19. storočia

Stefan ELIÁS: Uhorskí jakobíni a Košice.

Dušan ČAPLOVIČ: Stredoveké sakrálne stavby na východnom Slovensku

Karel SKLENÁŘ: Vzťahy českej a slovenskej archeológie v minulosti


MATERIÁLY

Ivan PONDUŠA: Príspevok k dejinám alchýmie v Kežmarku

Ladislav BÁNESZ Lubomíra KAMINSKÁ: Výskum archeologickej lokality v Hrčeli


SPRÁVY

Michal URBAN: Význam a realizácia Zásad zabezpečenia komplexnej doku- mentácie obdobia výstavby socializmu v SSR

Dárius GAŠAJ: Výstava Praveké bronzové poklady na Slovensku vo Východo- slovenskom múzeu v Košiciach

Viera KEJLOVÁ: Nová zlatnícka expozícia vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach

Jaroslav VIZDAL: Budovanie galerijného oddelenia pri Zemplínskom múzeu v Michalovciach

Sledujte nás na Facebooku