HISTORICA CARPATICA 22/1991

Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach

Vydalo: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1992

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Ján Prexta

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  200

Strán:  182

5,90 

Nedostupné

Krátky popis:

ŠTÚDIE

Mária LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ: Košice v praveku a na úsvite dejín

Ferdinand ULIČNÝ: Feudálne majetky Košíc v 14. -17. storočí

Zdeněk NĚMEC: Náčrt územného a stavebného vývoja Košíc v 19. storočí

Milan HANULIAK: Zhodnotenie archeologického materiálu z nekropol 11. -16. storočia zo Somotoru

Jozef ŠIMONČIČ: Ohlasy Francúzskej revolúcie na východnom Slovensku


MATERIÁLY

Dárius GAŠAJ: Žiarový hrob zo staršej doby bronzovej v Drahňove

Katarína ZOZULÁKOVÁ: Korunovačné medaily a žetóny v zbierkach

Eva HRUŠKOVÁ - Viera KEJLOVÁ: Gotický nábytok v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach

Gita KRÁLIKOVÁ: K problematike ľudovej výšivky v okolí Košíc


SPRÁVY

Ladislav HODERMARSKÝ: Klub dejín farmácie pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach jubiluje

RECENZIE - ANOTÁCIE

Stanislav ŠIŠKA: Kultúra s východoslovenskou lineárnou keramikou na Slovensku. Bratislava 1989

Mária ŠARUDYOVÁ: Topografia železiarní na Slovensku v 19. storočí. Košice 1989

Sledujte nás na Facebooku