HISTORICA CARPATICA 31-32/2001

Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach

Vydalo: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 2001

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  350

Strán:  224

ISBN:  80-868304-6-5

5,90 

Nedostupné

Krátky popis:

ŠTÚDIE

Jozef Duchoň: Počiatky Košíc vo svetle najnovších historických a archeologických výskumov

Dárius Gašaj, Jozef Duchoň: Katova bašta v Košiciach. Výsledky archeologického a historického výskumu

Štefan Eliáš: Právne myslenie Jozefa Hajnóczyho v kontinuite slovenských dejín

Štefan Eliáš: Osobnosť Viktora Miškovského (Myskovszky)

Alexander Homola: Pomocné zmenné prostriedky vydané v roku 1849 v Sabinove

Juraj Žadanský: Priemysel, domácka výroba a trhové vzťahy na Zakarpatsku v rokoch 1919-1938

Jozef Rodák: Vpád banderovcov na východné Slovensko a ich ďalšia činnosť na území našej republiky
Klaudia Buganová: Cirkevné sviatky v ľudovej tradícii

MATERIÁLY

Marián Uličný: Nálezy z hradu Kysak

Ursula Ambrušová: Donácia Ozorian z roku 1471

Katarína Zozuláková: Baníctvo na Slovensku v obraze numizmatických zbierok Východoslovenského múzea

Ivan Havlice: Príspevok k súpisu náhrobných kameňov na východnom Slovensku

PERSONÁLIE - JUBILEÁ

Doc. PhDr. Ladislav Olexa, CSc., 75 ročný

Sledujte nás na Facebooku