HISTORICA CARPATICA 5/1974

Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach

Vydalo: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1974

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  1.

Strán:  196

ISBN:  83-013-74

5,50 

Dostupné

Krátky popis:

OBSAH

HISTÓRIA

Takáč Ladislav, Bojová jánošíkovská družina Pavla Boroša

Briškár Juraj, Voľby roku 1946 a politika DS na východnom Slovensku

Hanzal Slavomír Hanzalová Drahomíra, Východné Slovensko a odbory v rokoch 1945-1948

Adam Andrej, Február a východné Slovensko

Corný Ivan, K problémom socialistickej prestavby východoslovenskej dediny

Gajdoš Marián, Košice a Február 1948


MUZEOLÓGIA

Pažur Štefan, Dokumentácia a prezentácia Víťazného februára

Králiková Gita, Príspevok k problematike štúdia ľudového odevu na okolí Košíc

Kejlová Viera, Vývoj umeleckého zbierkového fondu vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach v rokoch 1872-1918

Kejlová Viera, Výsledky reštaurátorských prác na úseku ochrany umeleckých pamia- tok v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach

Petách Emil, Peniaze na východnom Slovensku

Čaplovič Dušan, Správa o historicko-archeologických výskumoch archeologického oddelenia Východoslovenského múzea v rokoch 1968-1972


RECENZIE A SPRÁVY

Príspevok k revolučným zvratom na východnom Slovensku v dobe vznikania ČSR (O. R. Halaga)

15 rokov časopisu Acta Archeologica Carpathica (M. Lamiová-Schmiedlová)

Sovietske bádanie o karpatskej problematike (O. R. Halaga)

Zamagurie (G. Králiková)

Zemplín v mladšej dobe kamennej (M. Lamiová-Schmiedlová)

Sledujte nás na Facebooku