Zľava!

Hrady a kaštiele na východnom Slovensku

Belo Polla

Vydalo: Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1980

Stav:  veľmi dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Ilustrácie:  Dionýz Dugas

Autor obálky:  Eva Jeníková

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  7000

Strán:  192

ISBN:  83-019-80

7,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Publikáciou HRADY A KAŠTIELE NA VÝCHODNOM SLOVENSKU nadväzuje Belo Polia na dve predchádzajúce práce z rokov 1956 a 1966. Autor obohatil našu populárno-vedeckú literatúru, keďže prepracoval a doplnil predchádzajúce diela o mnohé najnovšie poznatky z výskumov. Kultúrno-historické pamiatky, ktoré sú obsahom tejto publikácie, tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva, súčasť nášho životného prostredia a mnohé ruiny hradov obohacujú a dotvárajú prírodné scenérie. Práca B. Pollu poslúži ako sprievodca všetkým záujemcom o naše kultúrno-historické pamiatky, lebo podáva tie najzákladnejšie údaje o tom-ktorom hrade a kaštieli na východnom Slovensku. Pamiatky autor interpretuje ako doklady historického vývoja spoločnosti v danom regióne. Z doteraz publikovaných súborných prác o problematike hradov a kaštieľov na východnom Slovensku uvádza predkladaná publikácia najväčší počet pamiatok. Autor spomína i zaniknuté a doposiaľ ešte neobjavené objekty, o ktorých sa dozvedáme len z písomných správ, z tradície, z geografických názvov a pod., ktoré ešte len čakajú na svojich objaviteľov — archeológov. A keďže v tejto práci autor zohľadňuje výsledky a poznatky z výskumov, a to či už vlastných, alebo iných bádateľov, dostáva čitateľ prvé informácie o niektorých pamiatkach ešte pred ich monografickým spracovaním.

Sledujte nás na Facebooku