Zľava!

HRADY, ZÁMKY A KAŠTIELE NA SLOVENSKU

Štefan Pisoň

Vydalo: Osveta, Martin, 1973

Stav:  dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Robert Brož

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  20000

Strán:  504

Hmotnosť:  1730 g

ISBN:  70-061-73

4,00 

Dostupné

Krátky popis:

Krásu slovenskej prírody umocňujú mnohé stavebné pamiatky minulosti, z ktorých najvýznamnejšie sú hrady, zámky a kaštiele. Vznikali v 12. —19. storočí. Hoci boli sídlami vykorisťovateľov, staval, udržoval a prestavoval ich ľud, ale neraz aj útočil na ne, keď miera vykorisťovania vyvrcholila do neznesiteľnosti. Nie sú teda mŕtvymi pamiatkami alebo len dokladmi stavebnej činnosti, ale aj svedkami politického, kultúrneho a sociálneho života našej vlasti. Ich prehliadka jednak poskytuje estetický zážitok, jednak umožňuje aj správny pohľad na minulosť a porovnávaním s prítomnosťou posúdiť, ako sa náš život posunul vpred a ako sa potomkovia ich budovateľov vymanili z pút vykorisťovania. Tieto objekty sú teda aj účinným výchovným prostriedkom.
Publikácia Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku má ťažisko v abecednom usporiadaní vybraných objektov podľa príslušnosti do chotára obce. V knihe je zaradených 77 hradov alebo zámkov, 105 kaštieľov a 6 iných opevnených objektov.
Medailóniky o hradoch, zámkoch a kaštieľoch popularizujú najnovšie poznatky a sú spracované tak, aby v kocke poučili o ich umiestení, architektúre, významných vlastníkoch, o vzťahu objektu k národným dejinám, o dnešnom využití, prístupe do objektu a pod. Rozsah textu a počet ilustrácií určuje hodnota a význam objektu. Najrozsiahlejšie sú spracované národné a kultúrne pamiatky. Na konci každého medailónika je zoznam najdôležitejšej literatúry.
Pred touto hlavnou časťou textu a ilustrácií je rozsiahla úvodná časť, ktorá poukazuje na množstvo problémov, ktoré s hradmi, zámkami a kaštieľmi súvisia: s ich výskumom, starostlivosťou o ne, významom a využitím atď.
Pre tých. ktorí sa odbornejšie zaujímajú o tieto objekty, je určená štúdia Ing. Dobroslavy Menclovej o vývine a typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku z hľadiska stredoeurópskeho.
Na konci knihy je slovník odborných výrazov. Text doplňuje 394 čiernobielych fotografií, 16 strán farebných príloh a 22 pôdorysov.
Publikácia je cenným príspevkom k zvýšeniu všeobecného záujmu o kultúrne hodnoty a tým aj k zvýšeniu aktivity na ich ochranu.
Zahraničným záujemcom poslúži resumé a titulky obrázkov v reči maďarskej, nemeckej, ruskej a anglickej.

Sledujte nás na Facebooku