Jak vznikl člověk

Sága rodu Homo

Vratislav Mazák

Vydalo: Práce, Praha, 1986

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  čeština

Ilustrácie:  Zdeněk Burian, Vratislav Mazák

Autor obálky:  Miloslav Fulín

Vydanie:  2.

Edícia:  Knižnice Kotva

Výtlačkov:  50000

Strán:  424

ISBN:  24-039-86

3,20 

Nedostupné

Krátky popis:

Jak, kdy a proč se na Zemi objevili tvorové, které dnes člověk může hrdě nazývat svými nejdávnějšími i méně dávnými předchůdci a předky? Jakými cestami se ubíral jejich vývoj? Tyto otázky neztrácejí nic ze své přitažlivosti ani v dnešní době pilotovaných kosmických letů a vesmírných sond. Naopak! Čím více se člověk snaží vzdálit své rodné „modré planetě“ a dosáhnout jiných světů, tím více touží vědět více i o svém původu a o své minulosti... Snad proto, aby mohl být ještě pyšnější na své dnešní úspěchy.

Kniha, kterou nakladatelství Práce předkládá svým čtenářům již ve druhém vydání, se pokouší na zmíněné otázky odpovědět. Oproti prvnímu vydání byl text doplněn a rozšířen o řadu nejnovějších poznatků a výsledků práce současných vědců. Jejich trpělivé a ve svých důsledcích vzrušující snažení nám dalo zejména v průběhu dvou posledních desetiletí nahlédnout do četných, do nedávné doby uzavřených komnat, které v sobě poznávání naší vlastní minulosti skrývalo. Autor, profesionální přírodovědec, před námi otevírá hlubiny času, představuje nám naše pradávné předky a umožňuje nám sledovat jejich milióny let trvající cestu vývoje, jež byla završena vznikem moderního člověka. Před našima očima defilují egyptopitekus, prokonzul, dryopitekus, ramapitekus, australopitekus a řada dalších, včetně nejdávnějších zástupců celého lidského rodu. Všechny tyto naše předchůdce a předky oživuje nejen autorovo slovo, ale i štětec a pero zasloužilého umělce Zdeňka Buriana, akademického malíře, jehož vynikající obrazové rekonstrukce pravěkého života naší planety jsou v celém světě vysoce oceňovány. I v tomto směru je nové vydání knihy doplněno, zejména pokud jde o obrazovou přílohu, kde byly použity četné nové Burianovy obrazy. Kniha tak umožňuje, abychom důvěrně poznali svou dávnou minulost — pradějiny našeho vlastního rodu. Tato předlouhá historie by však měla být dnešnímu člověku i varováním. Jediný neuvážený krok stačí dnes lidstvu k tomu, aby se samo zahubilo. Věřme, že i poznávání naší vlastní minulosti přispěje svým dílem k tomu, aby si lidstvo zřetelněji uvědomilo, že cesta k dnešku byla dlouhá a těžká, že trvalo milióny let, než se člověk stal tím, čím je dnes a že nikdy nesmí připustit, aby tyto milióny let, vývoje byly zapomenuty v prchavém okamžiku samozkázy, která by jednou provždy napsala tečku za „ságou“ rodu Homo na této planetě.

Sledujte nás na Facebooku