KORUNU SKLADÁM Z UNAVENEJ HLAVY

Súkromný život cisárovnej "Sissy"

...von dem müden Hauote nehm´die Krone ich herab

Gabriele Praschl-Bichler

Vydalo: Ikar, Bratislava, 1996

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Daniela Humajová

Autor obálky:  Igor Telúch, Viera Fabianová

Strán:  192

ISBN:  80-7118-310-5

3,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Táto kniha sa nielen svojím obsahom, ale aj celkovým poňatím líši od iných biografií. Rozpráva o súkromnom živote cisárovnej Alžbety, o jej spôsobe života, dennom režime, o tom, ako sa obliekala, ako sa starala o svoje telo a vlasy, ako sa stravovala, o jej záľubách, športovej činnosti, chorobách, kúrach, umeleckom talente, poverčivosti, úzkostiach a depresiách, o jej cestách a osobách, ktoré ju obklopovali, slúžili jej a ktoré si obľúbila. Podáva verný obraz ženy, ktorá sa usilovne vyhýbala verejnému záujmu, dvornému ceremoniálu a etikete.
Publikácia je spracovaná na základe archívnych dokumentov, korešpondencie a pamäti najrôznejších ľudí, ktorí s Alžbetou prichádzali do styku, a zahŕňa aj citáty z veršovaného denníka tejto neobyčajnej ženy a panovníčky.

Sledujte nás na Facebooku