M. R. ŠTEFÁNIK

Ján Juríček

Stav:  veľmi dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Vydanie:  3.

Hmotnosť:  480 g

ISBN:  80-06-00276-2

2,50 

Nedostupné

Krátky popis:

Milan Rastislav Štefánik je nesporne jedna z najvýznamnejších postáv novodobých slovenských dejín. Rodák z malej dedinky Košariská významne prekročil rámec vtedajších pomerov svojej rodnej krajiny. Nielenže sa stal uznávaným vedcom, nielenže bol všestrannou osobnosťou navyše s osobným šarmom, nielenže bol rodeným diplomatom a rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov, ale pred prvou svetovou vojnou a najmä počas nej ovplyvnil aj celoeurópske historické dianie.
Ján Juríček vo svojej životopisnej knihe neopomenul nič, čo by plasticky nepomáhalo vykresliť Štefánikov život, a to od detstva cez študentské časy, predovšetkým pražské, ktoré výrazne vplývali na formovanie jeho svetonázoru i názoru na politické udalosti v Európe. Je to obsažné a zaujímavé čítanie, hoci sa zrodilo takmer pred štvrťstoročím.
Štefánikova mohyla na Bradle je vrcholné dielo Dušana Jurkoviča, ktorý monumentálnu architektúru začlenil do kopaničiarskej krajiny tak, aby vo svojej uchvacujúcej pôsobnosti vynikala zo všetkých strán. Umelecký zámer - vytvoriť dôstojné prostredie s horskou scenériou na uctievanie hrdinu slovenského národa - sa autorovi skvele vydaril. Ľudia, ktorí na Bradlo každý rok v máji putujú, svätia Štefánikovu pamiatku a zároveň obdivujú jedinečnú travertínovú mohylu.

Sledujte nás na Facebooku