MILIÓNY ROKOV ČLOVEKA

Milan Thurzo

Vydalo: Obzor, Bratislava, 1983

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Prebal:  prebal ošúchaný

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Peter Rašla

Vydanie:  1.

Edícia:  Obrázku z prírody

Výtlačkov:  4000

Strán:  208

ISBN:  65-022-85

3,00 

Dostupné

Krátky popis:

Kto sme, ako a kde sme vznikli, kam smerujeme? — Trojica z nekonečného počtu otázok o svete okolo nás je azda dôležitejšia ako mnoho iných. Ved naša prítomnosť, minulosť i budúcnosť sú prepletené ohniská jedinej mohutnej vývinovej reťaze živej hmoty, ktorá umožnila aj vznik mysliacej bytosti — Homo sapiens. Lepšie chápať našu prítomnosť a presnejšie odhadovať našu budúcnosť uľahčuje postupné spoznávanie našej minulosti. V jej koreňoch sú zakódované základy našej biologickej a spoločenskej súčasností i smery ďalšieho vývinu. Stránky tejto knihy sa venujú najmä jednej z trojice otázok — problémom a záhadám nášho vzniku. Odpovede, ktoré sa dozvedáme, nie sú úplné ani definitívne. Podrobne spoznať praveké dejiny človeka je nad ľudské sily a možnosti. Milióny rokov od nášho vzniku zotreli veta stôp a zničili mnoho dôkazov o dlhej vývojovej ceste k človeku dneška. Mnohé z nich ešte stále ukrývajú pred ľudským zrakom a poznaním mnohometrové usadeniny dávnych vekov. Na druhej strane viac ako storočie vedeckého výskumu nášho pôvodu dáva dostatok podkladov na vytvorenie jasného, i keď nie dokonalého obrazu o našom biologickom a sociálnom vývine. Jednodivé kapitoly tejto knihy nám priblížia nielen vžité a „overené" názory a hypotézy, ale aj tie nové idey a poznatky z bohatých dejín človeka, ktoré ešte len čakajú na všeobecné uznanie.

Okrem základnvch údajov o postavení človeka v rade primátov dozvedáme sa aj o „pracujúcich" šimpanzoch a ďalších ľudoopoch, komunikujúcich s človekom a medzi sebou posunkovým jazykom. Po vniknutí do tajov vzniku skamenelín predkladá kniha obraz o vývine primátov a o prvých krokoch nášho ďalekého predka po zostupe z koruny stromu na pevnú zem; spolu s autorom sledujeme stopy prvých hominidov a homininov, hľadáme svetadiel nášho zrodu, pátrame po zmiznutých sinantropoch, smútime nad tragédiou v šanidarskej jaskyni. A na ďalšej ceste našou minulosťou navštevujeme postupne vzdialenejších i bližších predchodcov moderného človeka: stretáme australopitekov, človeka zručného, človeka vzpriameného a nakoniec široko rozvetvenú rodinu neandertálcov — prvých zástupcov človeka rozumného — Homo sapiens.

Kniha nás tiež oboznámi s prvými kameňmi, ktorým dala ľudská ruka potrebný tvar, s najstaršími pravekými ohniskami, s problémami vzniku ľudskej reči. Vrcholom cesty za miliónmi rokov človeka je zoznámenie s našimi pravekými krajanmi, orientácia v modernom systéme primátov a odsúdenie rasistických predsudkov a teórií. V optimistickom závere vyznieva predstava o nevyčerpateľnej biologickej budúcnosti tvora, ktorý si názvom HOMO SAPIENS SAPIENS dvojnásobne umocňuje predstavu o vlastnej múdrosti.

Sledujte nás na Facebooku