Muž činu

Obraz života druhého presidenta Československé republiky - presidenta-budovatele Dr. Edvarda Beneše

Jan Petrus

Vydalo: Rebcovo nakladatelství, Praha, 1946

Stav:  dobrý

Jazyk:  čeština

Ilustrácie:  Jaroslav Jareš

Autor obálky:  Jaroslav Jareš

Strán:  162

Krátky popis:

Již v letech 90. minulého století řekl náš prvý president Osvoboditel Dr. T. G. Masaryk: »Lze bezpečně odhadovati kulturní výši národa podle toho, jaké má životopisy svých velkých mužů. Národ, který nemá životopisů, se vůbec nepohroužil do sebe. « A potom nám dává v onom svém článku za vzor Anglii, kde mají životopisy svých velkých lidí, napsané vhodně pro různé stupně čtenářů.

Ta slova a tato výzva zaujala autora naší knihy a přirozeně na prvém místě sáhl k těm, kdož vytvářeli náš samostatný stát. Po životopise našeho prvého presidenta Osvoboditele Dr. T. G. Masaryka, který zachytil v knize »Od piky«, odevzdává našim čtenářům životopis druhého našeho presidenta-Budovatele Dr. Edvarda Beneše v této knize »Muž činu«. Knihu určil nejširšímu kruhu čtenářů. Proto zvolil formu pro ně co nejzábavnější a nejzajímavější: Formu belietrisovaného životopisu. Místo suchých dat, která by čtenáře unavovala, vypráví jim o našem presidentovi jako o živém člověku, vede své čtenáře poutí presidentova života od jeho mládí, od chvíle, kdy vykročil jako chlapec do života až do dne, kdy si ho národ povolal v čelo svého státu. Tuto část označuje jako I. díl své práce. II. díl, který bude následovat, obsáhne jeho práci nejtěžší, jeho nové vyhnanství a budovatelskou práci v cizině v době nejtěžšího útlaku německého za II. světové války, až do dne, kdy jako vítěz znova se vrací do své osvobozené vlasti.

Čtenář vidí před sebou živě jednotlivé scény jeho života, vypravované živým a jadrným slovem, prožívá všechny ty události znovu s ním, jako by se odehrávaly nyní. Dbá však předem přesné historické pravdy a pečlivě se stará o to, aby ji nikdo nezkreslil. A tak vyrůstá před očima čtenářovýma jeden z jeho největších lidí jako živý vzor ušlechtilého člověka, věčně bojujícího za právo, spravedlnost, svobodu a rovnost českého lidu, vzor, který musí věčně zářit jako jasná hvězda na českém nebi všemu českému národu — ba všemu lidstvu.

Naše mládež touží po opravdových vzorech. Knihou Petrusovou se jí takového věčně živého vzoru dostává. Její životní podání způsobí, že mládež bude po knize sahati ráda a přečte ji s radostí a jen k svému prospěchu.

A nejen mládež — i všecek náš lid. A tak se splní touha našeho spisovatele a autora této knihy. Kniha, jež vyšla ze srdce, promluví k srdci nejen mládeže, ale k srdci všeho našeho lidu. Bude to tak, jak si přál, když ji psal pro mládež — od 10 třeba až do 80 let !

Sledujte nás na Facebooku