Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonapart

Albert Zacharovič Manfred

Vydalo: Pravda, Bratislava, 1985

Stav:  dobrý

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  slovenčina

Preklad:  Oľga Gažová, Karol Šrámek

Autor obálky:  Karol Rosmány

Vydanie:  3.

Výtlačkov:  30000

Strán:  648

ISBN:  75-083-85

2,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Albert Manfred, autor viacerých prác z francúzskych dejín, je známy nielen v Sovietskom zväze, ale aj v krajine, ktorej sú venované.

Vo svojej práci Napoleon Bonaparte približuje čitateľovi jednu z najznámejších historických osobností, ktorá pred pol druha storočím prudko rozbúrila i tak nepokojnú hladinu Európy, a ešte dlho po tom, ako jej „šťastná hviezda" navždy vyhasla na nehostinnej pôde ostrova Svätej Heleny, vzrušovala mysle súčasníkov i ďalších generácií. Napoleon — dieťa svojej doby — stojí pred nami plný protirečení, so všetkými kladnými aj zápornými vlastnosťami štátnika i človeka. Mladého Napoleona Bonaparta strhli idey osvietenstva a ovplyvnili aj jeho konanie na začiatku politickej kariéry. Napoleon pochopil potreby svojej doby, a kým sa opieral o pokrokové sily spoločnosti, o vojensko-technický pokrok a šikovne využíval rozpory medzi svojimi protivníkmi, sprevádza] ho úspech. Manfred však psychologicky presvedčivo ukazuje, ako sa z demokrata a revolucionára stáva korunovaný despota, dobrodruh, čo už nevie reálne zhodnotiť dôsledky svojho konania a nevyhnutne krachuje. Skromný, utiahnutý mládenec, horlivý stúpenec Jeana Jacqua Rousseaua zmenil sa na vládcu, ktorý chladnokrvne odstavuje nepohodlných ľudí, uzurpuje tróny a panuje nad monarchiami.

Spisovatel si všíma aj rodinné vzťahy Napoleona, jeho priateľstvá, súkromný život, ukazuje jeho dnes už nepochopiteľnú korzickú poverčivosť.

Množstvom a hodnovernosťou údajov, hlbokou analýzou sociálnych a politických javov je Manfredova kniha vedeckým dielom, svojím príťažlivým štýlom, živosťou podania, suverénnym majstrovstvom v narábaní s faktmi však zaujme každého, koho zaujíma história.

Pre nás je Manfredova práca zaujímavá aj tým, že mnohé historické fakty sa buď priamo, či nepriamo dotýkajú aj našich dejín, osudov vtedajších štátnych celkov strednej Európy; niektoré významné udalosti sa odohrávajú na území našej republiky.

Sledujte nás na Facebooku