PAMÁTKY PRAVĚKU NA ÚZEMÍ ČSSR

Karel Sklenář

Vydalo: Orbis, 1974

Stav:  veľmi dobrý, pečiatky v knihe

Prebal:  bez prebalu

Jazyk:  čeština

Vydanie:  1.

Edícia:  Pyramida - Encyklopedie

Hmotnosť:  820 g

ISBN:  11-021-74

12,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Jestliže v naší populárně vědecké literatuře o archeologii doposud chyběla publikace věnovaná především jednotlivým nalezištím a vylíčení toho, co na nich bylo nalezeno, zaplňuje nyní tuto mezeru knížka, kterou máte před sebou. Je to vlastně jakýsi průvodce po pravěkém Československu - místopis památek naší nejstarší minulosti zasazených do historického rámce a sledu, daného nejnovějšimi poznatky naší prehistorické vědy. Slovníkově uspořádaný text provádí čtenáře po mnoha desítkách pravěkých či raně historických pohřebišť, osad či hradišť, po místech, kde pravěcí obyvatelé našich zemí žili a pracovali, kde pohřbívali své zemřelé, vykonávali kultovní obřady či ukryli kdysi své poklady. Samozřejmě je to jen výběr nejdůležitějších a nejzajímavějších archeologických nalezišť, jichž jsou jinak u nás tisíce.

Srozumitelným způsobem předvádí kniha nejprve obecné rysy našeho pravěkého vývoje - vývoj člověka a jeho kultury, vývoj hospodářství a sídlení, národnostní proměny obyvatelstva až do příchodu Slovanu. Těžištěm obsahu je osmnáct kapitol věnovaných různým obdobím pravěku a rané doby dějinné od objevení se prvních lidí ve starší době kamenné až po dobu říše Velkomoravské. Každá z kapitol uvádí nejprve stručně do problematiky určitého období a nastiňuje vývoj lidské společnosti a kultury v daném období na území našeho dnešního státu. Pak následuje líčení výsledku archeologických výzkumu na nejzajímavějších nalezištích z tohoto období. Závěrečná kapitola dovádí výklad ke vzniku raně středověkých států. Četné fotografické i kreslené ilustrace předvádějí množství archeologických nálezu i rekonstrukcí pravěkých obydlí, opevnění, bohatých hrobek či obřadních míst pravěkého náboženství, především z novějších výzkumů. Také mapy, provázející každou kapitolu, umožňují lepší orientaci po najvýznamnejších nalezištích.

Ten, kdo si tuto knížku přečte, seznámí se v kostce se současným pohledem naší archeologické vědy na pravěk a počátky československých dějin. Hlavně však pozná, jaké bohatství památek skrývala a dosud skrývá naše země, jaká je povaha těchto památek, o čem dovedou vyprávět a jak je důležité je zachraňovat.

OBSAH

Předmluva 5

Úvod. Prof. dr. J. Neústupný, DrSc., Nejstarší dějiny Československa 7

1. První stopy lidské kultury 23

2. Lovci a sběrači potravy 34

3. První zemědělci na našem území 57

4. Nové vlivy z jihovýchodu 76

5. Vznik patriarchálni společnosti 87

6. Před počátkem doby bronzové 100

7. První rozvoj výroby kovu 109

8. Lid mohylových pohřebišť 128

9. Lid hornodunajských popelnicových hrobů 148

10. Lid lužických popelnicových polí 163

11. Počátky středoevropských Keltů 181

12. Od válečných družin k prvním městům 204

13. Etnické pohyby v severní části Karpatské kotliny 224

14. Římské impérium překračuje Dunaj 237

15. Germánské kmeny na našem území 247

16. Počátky slovanského osídlení 271

17. Velká Morava na cestě k feudalismu 289

18. Slovanské kmeny v Čechách 309

Doslov. Dr. R. Turek, DrSc., Cestou ke středověkému státu 322

Doporučeni k další četbě 332

Zkratky časopisů 336

Malý slovník výrazů a pojmů 338

Kde hledat pravěké nálezy? 347

Rejstřík nalezišť 345

Sledujte nás na Facebooku