PAMÁTKY PRAVĚKU NA ÚZEMÍ ČSSR

Karel Sklenář

Vydalo: Orbis, 1974

Stav:  dobrý, pečiatky v knihe

Prebal:  zachovalý

Jazyk:  čeština

Vydanie:  1.

Edícia:  Pyramida - Encyklopedie

Hmotnosť:  820 g

ISBN:  11-021-74

10,90 

Nedostupné

Krátky popis:

Jestliže v naší populárně vědecké literatuře o archeologii doposud chyběla publikace věnovaná především jednotlivým nalezištím a vylíčení toho, co na nich bylo nalezeno, zaplňuje nyní tuto mezeru knížka, kterou máte před sebou. Je to vlastně jakýsi průvodce po pravěkém Československu - místopis památek naší nejstarší minulosti zasazených do historického rámce a sledu, daného nejnovějšimi poznatky naší prehistorické vědy. Slovníkově uspořádaný text provádí čtenáře po mnoha desítkách pravěkých či raně historických pohřebišť, osad či hradišť, po místech, kde pravěcí obyvatelé našich zemí žili a pracovali, kde pohřbívali své zemřelé, vykonávali kultovní obřady či ukryli kdysi své poklady. Samozřejmě je to jen výběr nejdůležitějších a nejzajímavějších archeologických nalezišť, jichž jsou jinak u nás tisíce.

Srozumitelným způsobem předvádí kniha nejprve obecné rysy našeho pravěkého vývoje - vývoj člověka a jeho kultury, vývoj hospodářství a sídlení, národnostní proměny obyvatelstva až do příchodu Slovanu. Těžištěm obsahu je osmnáct kapitol věnovaných různým obdobím pravěku a rané doby dějinné od objevení se prvních lidí ve starší době kamenné až po dobu říše Velkomoravské. Každá z kapitol uvádí nejprve stručně do problematiky určitého období a nastiňuje vývoj lidské společnosti a kultury v daném období na území našeho dnešního státu. Pak následuje líčení výsledku archeologických výzkumu na nejzajímavějších nalezištích z tohoto období. Závěrečná kapitola dovádí výklad ke vzniku raně středověkých států. Četné fotografické i kreslené ilustrace předvádějí množství archeologických nálezu i rekonstrukcí pravěkých obydlí, opevnění, bohatých hrobek či obřadních míst pravěkého náboženství, především z novějších výzkumů. Také mapy, provázející každou kapitolu, umožňují lepší orientaci po najvýznamnejších nalezištích.

Ten, kdo si tuto knížku přečte, seznámí se v kostce se současným pohledem naší archeologické vědy na pravěk a počátky československých dějin. Hlavně však pozná, jaké bohatství památek skrývala a dosud skrývá naše země, jaká je povaha těchto památek, o čem dovedou vyprávět a jak je důležité je zachraňovat.

Sledujte nás na Facebooku