Pastýř a kormidelník

Životopis sv. Otce Jana XXIII.

Hirt und Steuermann

Alfred Kumpf

Vydalo: Lidová demokracie, Praha, 1968

Stav:  dobrý

Jazyk:  čeština

Preklad:  Ladislav Pokorný

Autor obálky:  Jiří Blažek

Vydanie:  2.

Výtlačkov:  15000

Strán:  113

ISBN:  33-232-68

1,90 

Nedostupné

Krátky popis:

„Pocházím ze skromných poměrů a byl jsem vychován v radostné a požehnané chudobě, která se spokojuje s málem, pod svou ochranou dává vykvést ctnostem a připravuje k vysokým životním úkolům. Prozřetelnost mě vyvedla z mé rodné vesnice a dala mi putovat po cestách světa na východě i na západě. Svedla mě dohromady s lidmi jiných náboženství a ideologií, přivedla mě do styku s akutními a hrozivými sociálními problémy a uchovala mi klid a vyrovnanost k jejich zkoumání a hodnocení. Bez ohrožení neotřesitelnosti katolického Kréda a morálky vždy jsem se víc snažil o to, co spojuje, než o to, co rozděluje a je protichůdné... Byla mi dána milost dobrého tělesného zdraví a zdravého lidského rozumu, který mi dovoluje rychle a jasně poznat věci, a sklon k lásce k lidem, což mi umožňuje, abych byl věrný zákonu evangelia. Úloha je těžká: syn chudého venkovana musí nést těžké břemeno papežství. Pomáhá mu v tom víra a zásady, na nichž spočívá každý křesťanský život. “

Nedá se snad stručněji a výstižněji charakterizovat život a dílo Jana XXIII., než to učinil on sám. Jeho pontifikát byl krátký — jen čtyři a půl léta — ale tak významný, že už před jeho smrtí se začalo mluvit o „janovské epoše“ v církevních dějinách. Jan XXIII. zahájil v církvi dialog s dnešním světem, jehož výrazem byl II. vatikánský koncil. Nedočkal se sice jeho konce, ale to, co začal, pokračuje nezadržitelně dál. Celým svým životem hlásal Jan XXIII. své přesvědčení „spojovat a nikoli rozdělovat“. Už jako nuncius a papežský delegát uplatňoval vždy a všude tuto zásadu mírového soužití, a když se mu dostalo nejvyšsího důstojenství v církvi, zasáhl s plnou vahou do mezinárodního dění, kdykoli to pokládal za dobré. Jeho zásluha o zachování míru v době karibské krize je všeobecně známá.

Naše kniha seznamuje čtenáře stručně s papežovým mládím na italské vesnici, studijními lety, jeho rozličnými působišti v mnoha zemích Evropy, ale hlavně s jeho exegesemi, promluvami a poselstvími. Poznáváme z nich osobu „skromného nástupce Petrova“, jak se sám nazývá, který v několika málo letech získal úctu věřících a sympatie všech lidí dobré vůle. v celé velikosti.

Sledujte nás na Facebooku