PRÚDY 1934

ročník XVIII.

Vydalo: Fedor Houdek, Bratislava, 1934

Stav:  dobrý, kompletný ročník zviazaný, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Strán:  624

19,00 

Nedostupné

Krátky popis:

ČLÁNKY,

Fedor Houdek: Maďarský revizionizmus 1
Fedor Houdek: More, rieky a Slovania 184
Dr. Vavro Šrobár: Bratislava v prevrate 10
MUDr. J Trégerová-Mrázová: Dedičnosť a jej problémy 16
J. Šujan: Štefánikov myšlienkový pomer k dnešku 24
Menový problém 65
Dr. A. Göllnerová: Problém maďarstva u Endre Adyho 73
H. M.: Problém zadlženia zemedelstva 80
Wlad. Bobek: Polonica u Hurbana, Hroboňa, Hodžu a M. Dohnányho 91
Wlad. Bobek: Mickiewicz a Puškin 543
Zahraničná situácia 129
R. Kovijanić: Jovan J ovanović-Zmaj a jeho vzťah k Čechoslovákom 131, 193
Dr. B. V. Černý: Nová poľská ústava 149
Štefan Janšák: Jubileá osôb a myšlienok 177
Dr. Fr. Kaláč: Prezident T. G. Masaryk a Slovensko 233
Dr. Fr. Kaláč: Naša opora i v novom Rusku? 289
Dr. Fr. Kaláč: Rečí o úpadku 361
Dr. Fr. Kaláč: Triumf veľkých mrtvých 429
Dr. Fr. Kaláč: Revizionizmus so separatizmom ohrozuje západnú vzdelanosť 497
Major J. F. C. Fuller: Vojna a západná civilizácia 234
Dr. Igor Hrušovský: O dialektickom materializme 238
Dr. Igor Hrušovský: SSSR dnes 319
Fr. V. Peřinka: K ďalšej rozluke? 243, 378, 458
V. Junger: Pohraničné štúdie (II. Dolný Zemplín) 291
Dr. M. Novák: Filozofický pôvod moderného historizmu 365
M.: Národný dôchod Slovenska 431, 500
Univ. prof. dr. Kar. Domin: Česi a Slováci 519

BESEDA.

Dr. L. Kuhn: Posledné okamihy Ľud. Štúra 33
Andrej Vrbacký: Počiatky Malej dohody 99
Ivan Minárik: Veršované listy drotára Ježišíka 390
Pavel Socháň: Duša človeka v názoroch slovenského ľudu. . . 467, 556

SPISBA A UMENIE.

Národnosť v umení (Sv. Štúr) — Mladá poézia slovenská a česká (Ant. Veselý) — Andrej Mráz: Jozef Škultéty (Fr. Votruba) — Z pražských divadiel — Odpoveď na kritiky (J. V. Ormis) 37
K. Čulen: Novinár a pedagog (Dr. J. V. Ormis) — Tri knihy ženských spisovateliek (J. Husková) — Sborník Pavlovi Bujnákovi — Nové knihy — Z českého života literárneho (A. Veselý) 102
Z divadiel (Dr. Ant. Veselý) — Hranice medzi zemou Moravsko-sliezskou a Slovenskom (Dr. J. Húsek) 157
Dr. Anton Veselý: Z dielne českého románu 206
Jar. Durych: Píseň o růži — Fraňo Kráľ: Cesta zarúbaná .
K Smetanovmu jubileu — Z pražských divadiel (Anton Veselý) — J. R. Poničan: Angara — E. Moravec: Vojaci a doba — Odpoveď na kritiku (J. B. Čapek) 251
J, L. Fischer: Krise demokracie — Hudobná výchova v ČSR — Z novej poezie i prózy — Divadlo a hudba 328
Svät. Štúr: Boj o novú skutočnosť 397
Dr. D. Rapant: Československé dejiny 400
Filozofický kongres v Prahe — M. Janin: M. R. Štefánik
Dr. D. Rapant: Starý Liptov 472
Divadlo — Knihy
Dr. Ant. Veselý: Z pražských divadiel 564
Jul. Szekfu o maďarských dejinách 571
Svät. Štúr: Benedetto Croce 577
Z novej poezie, beletrie i vedeckej literatúry. — Gregor Tajovský a Janko Jesenský 60roční.

HOSPODÁRSTVO A POLITIKA.

Kol. Peťko: Posledné sčítanie ľudu a jazyková otázka našich menšín v zemskej samospráve slovenskej 56
Hospodárske zásahy 61
Praktické účinky menového opatrenia — Reeskontný a lombardný ústav — Rok plánovitého hospodárstva v U. S. A 164
Z domácej politiky 219
Budúcnosť miest otázkou hospodárskou (arch. Joz. Marek) — Z domácej politiky — Ešte o zadlžení samosprávnych sväzkov — Úlohy čsl. reesk. a lombardného ústavu ... 264
Demokracia priťahuje uzol? 351
Z domácej politiky 410
Úprava cudzineckého ruchu
Budúcnosť miest otázkou hospodárskou (arch. Joz. Marek. ) 599
Z politiky domácej. — Krízové hospodárstvo, štátny rozpočet na rok 1935 a pod.

ZAHRANIČNÝ PREHĽAD.

Aktuality (Dr. Rud. Procházka) 51, 113, 485, 599
Právne dôvody revíznych snáh — Saarsko 276
Maďari v štátoch Malej dohody (Juraj Palkovič) 416
Česi v Poľsku (B. V. Černý) 420
Niečo z Anglie (Dr. R. Briška) . . 596

KRONIKA, POZNÁMKY, ČASOPISY.

Z domácej politiky — J. S. Machar — Knihy — Jubileá.... 62, 119
Štatistika ruskej národnosti na Slovensku — Poznámka k praktickej čsl. jednote — Za novú čsl. štátnu hymnu — Vlastivedný sborník okresu bratislavského a malackého — Blok italsko-rakúsko-maďarský — Pomer k Poľsku — Jubileá 170
Sokol na ústupe? — Výsledky sčítania ľudu — Kanonik Pavel Blaho — Štefan Fajnor — Mnoho zbytočnej tlače — Prekladová literatúra. 222
Trojspolok nemecko-italsko-poľský? — Nesprávne štatistiky maďarské - Študovaný proletariát — Časopisy, poznámky, jubileá 354
Zo školskej štatistiky (F. Houdek) 423
Dr. Ed. Beneš o Podk. Rusi — Z propagačnej literatúry — Rusko v Spoločnosti národov — Poznámky — Oprava
Poznámky k Sidorovmu životopisu Andreja Hlinku 490
Pražský záujem o Slovensko — Dr. E. Beneš 50ročný — O reformovaní politiky — Poľsko a my — Cudzinecký ruch, časopisy, jubileá a pod. 280
Hej, Slováci! a Kde domov můj! 610
Pomer čsl. -poľský. — Aký je dnes ruský národ? — Potreba osobnosti. — Cudzinci v priemysle a štátna bezpečnosť — Psychológia mládeže. — Talenty v demokracii. — Štátna vlajka. — „Ľavé" a „pravé" umenie. — Knihy, poznámky, jubileá a pod.

Sledujte nás na Facebooku