SBORNÍK MATICE SLOVENSKEJ 1926

pre jazykozpyt, bnárodopis a literárnu historiu

Vydalo: Matica slovenská, Martin, 1926

Stav:  dobrý, kompletný ročník 4 zošitov, pečiatky v knihe

Jazyk:  slovenčina

Strán:  190

20,00 

Nedostupné

Krátky popis:

OBSAH:

Hreblay Anton: Brezno a jeho okolie. (So zvláštnym zreteľom na národné obyčaje.) Monografia. I., II.,

Kleinschnitzová Flóra: Drobnosti bibliografické

Kleinschnitzová Flóra: K životopisu Jonáša Záborského

Smetana Samuel Stanislav: O niekrtorých horvatských variantocjh horvatských alebo slovenských piesní ľudových v Horvatskom Gróbe

Smetana Samuel Stanislav: Ikavismy a ekavismy v kajkavském charvatském nářečí Horvatského Gróbu na Slovensku

Smetana Samuel Stanislav: Nové doklady starých konzonantických tvarov lokálu plur. miestnych mien kmeňov na -n

Smetana Samuel Stanislav: O sbieraní nárečového materiálu na Slovensku metodou dotazníkovou

Smetana Samuel Stanislav: Zo skloňovania v nárečí turčianskom. (Ukážka z chystanej monografie o turčianksom nárečí.) S mapou

Smetana Samuel Stanislav: O dnešním jazykovém stavu v charvátských koloniích v republice československé. (S poznámkami k Boháčově Národnostní mapě republiky československé.)

Vlček Jaroslav: Prvopisy niektorých básní Janka Kráľa

Wagner Vladimír: Kostol sv. Trojice v Bratislave a maľba na jeho sklepení

Príloha:
Fridrich Jozef: Božena Němcová na Slovensku a v Uhřích. (Mapa.)

Sledujte nás na Facebooku