SBORNÍK MUZEÁLNEJ SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI 3-4/1930

ročník XXIV. / Revue de la Société du Musées Slovaque

Vydalo: Muzeálna slovenská spoločnosť, Turčiansky sv. Martin, 1930

Stav:  pečiatky v knihe a na obálke

Jazyk:  slovenčina

Strán:  144

19,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Redigujú Karol A. Medvecký, predseda MSS a prof. Pavol Florek. Vydáva Muzeálna slovenská spoločnosťv štyroch sošitoch. Predplatné na rok (štyri sošity) je Kčs 36,-. Cena sošitu 1-2 Kčs 18,-. Členovia MSS dostanú 20% sľavu.

Obsah:

Dr. Vladimír Kubijowyč, Krakov: Typy pastierskeho života na Slovensku
Dr. Jožo Martinka: Slovenské rybárstvo

Anton Granatier: Slovensko-maďarské etnické rozhranie. (Pokračovanie. ).

J. Eisner: Prehistorický výzkum na Slovensku a v Podkarpatské Rusi roku 1929

Julius Kürti: Archeologické nálezy z Bešeňovej (Liptov). .

J. Suza, Brno: Flora melafyrových skal u Primovců ve Spiši (Slovevsko); stanoviště Allium strictum Schrad

Dr. Vladislav Semkowicz, prof. Jagellonskej univ. v Krakove: Záložná listina 16 spišských miest Poľsku v r. 1412

Hromadný nález bronzový na „Skalke“ pri Púchove. V. B. Keramika „pannonského“ typu z Iže a z Páthu (okr. St. Ďala). V. B

Dr. Vladimír Šťastný: O petrolejových ložiskách so zreteľom na Slovensko

JUBILEA.

Mikuláš Kubínyi. (K jeho 90-tym narodeninám. ) A, Kavulják Dr. Ján Slávik. (1855—1930. ) Dr. Ján V. Ormis.... Julius Bodnár. (1870—1930. ) R. Bednárik

ZPRÁVY A KRITIKY.

Anton Václavík: Luhačovské zálesí. R. Bednárik.

Ján Hofman: Staré umění na Slovensku, lnž. I. H—k..

Karel Domin: Pteridophyta - soustavný přehled žijících i vyhynulých kapraďorostů. Silnický

Flora Polska. S-ý

Vojtech Rosický, Krystalografie. -cký

John Parkinson, The dinosaur in east Africa. S.-

Sledujte nás na Facebooku