SLOVÁCI A MAĎARI

Politicko-historická úvaha

Milan Ivanka-Vacovský

Vydalo: Academia, Bratislava, 1923

Stav:  dobrý, dobová preväzba

Jazyk:  slovenčina

Strán:  68

19,00 

Nedostupné

Krátky popis:

Napísané roku 1910. prvý raz uverejnené v "Slovenskej čítanke" Moravsko-slezskej besedy v Prahe roku 1911, druhý raz v Pittsburghu PA. roku 1914
IVANKA, MILAN*: Slováci a Maďari.

Spisovateľ ukazuje na pomer medzi Slovákmi a Maďarmi a na základe hlbokých štúdií odmieta názor niektorých maďarských spi- sovateľov, ktorí tvrdia, že Slováci, Rumuni a Srbi stoja na nižšom kultúrnom stupni nežli Maďari a nemôžu tvoriť štáty. Dokazuje to na pevnom základe, hlavne dejepisnom, a predovšetkým tým, že Maďari svoju vzdelanosť prevzali od tu sídliacich Slavianov. Ne- maďarské národy dobrovoľne spojily sa v Uhorsku s Maďarmi, preto maly i vždy celkom rovné práva. Ukazuje to hlavne zemian- stvo, nad ľudom panujúca vrstva, ktorá nebola výlučne maďarská, ale z veľkej čiastky slovenská. Len v 17. stor. začal sa silný prúd maďarizácie a bol najväčší koncom minulého storočia. Odpoveď na to dala svetová vojna.

* Ivanka Milan, nar. v októbri 1876, verejný pracovník slovenský, ad- vokát v Bratislave, píše najviac publicistické úvahy.

Sledujte nás na Facebooku