SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ 4-5

Vydalo: Matica slovenská, Martin, 1979

Stav:  dobrý

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Róbert Brož

Edícia:  Teória a výskum

Výtlačkov:  1000

Strán:  312

ISBN:  95-044-79

6,90 

Dostupné

Krátky popis:

OBSAH

ŠTÚDIE

Storočnica slovenského vysťahovalectva do zámoria

Štefan Veselý: Prvé slovenské spolky v Spojených štátoch amerických

František Bielik: Príspevok k dejinám slovenských regionálnych spolkov v USA do roku 1918

Pavel Hapák: K založeniu Prvého uhorsko-slovenského v nemoci podporujúceho spolku v Yonkers, N.Y., roku 1887.

Ján Sirácky: Dolnozemskí Slováci ako vysťahovalci do zámoria koncom 19. a v prvých desaťročiach 20. storočia.

Juraj Alner: Literatúra o slovenskom vysťahovalectve do Spojených štátov amerických

Štefánia Poláková: Z histórie slovenského divadla v New Yorku a Chicagu do roku 1945

Eva Fordinálová: Vysťahovalci z myjavskej oblasti v USA v rokoch 1890-1938

Ľudmila Šulganová: Príspevok k dejinám vysťahovalectva z územia bývalej Nitrianskej župy v rokoch 1918-1928

Elena Jakešová: Vysťahovalectvo zo Slovenska do Kanady v rokoch 1918-1938


MATERIÁLY

František Bielik Štefan Veselý: Korešpondencia vysťahovalcov ako významný prameň poznania života a dejín krajanov

František Bielik Juraj Alner: Príspevok Ignáca Gessaya k deji- nám amerických Slovákov

Miloš Gosiorovský: Alvena Sečkárová, umelkyňa s láskou k ľuďom a so smädom po poznaní


BIOGRAFICKÉ PROFILY

František Bielik: Štefan Furdek, Peter Víťazoslav Rovnianek, Ján Adolf Ferienčík, Albert Mamatey

Claude Baláž: Jozef Murgaš.

Ľubica Bartalská: Gustáv Maršall-Petrovský

Viera Kantárová: Karol Korenič

Ivan Poljak: Štefan Martinček

Sledujte nás na Facebooku