SOKOĽ V PREMENÁCH ČASU

Anton Medvec

Vydalo: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2010

Stav:  veľmi dobrý

Jazyk:  slovenčina

Strán:  280

ISBN:  978-80-7165-815-3

Krátky popis:

Sokoľ patrí medzi obce s bohatou históriou, datovanou bezmála viac ako sedem storočí. Patrí medzi staré, pôvodne kráľovské služobnícke osady so zvláštnymi povinnosťami jej obyvateľov. V prípade Sokoľa išlo o povinnosť chovať a cvičiť lovné sokoly a dravce pre poľovačky, ktoré sa tu s obľubou konali. Hlboko V doline nad obcou vyrástol aj hrad, ktorý bol strediskom rozsiahleho majetkového panstva. Význam obce Sokoľ bol v minulosti nepopierateľný, dedina sa stala aj sídlom farnosti. Po celý stredovek a aj novovek patrila medzi jedny z najväčších obcí v tejto časti údolia Hornádu.

To všetko bolo dôvodom, aby sa znova oprášila minulosť Sokola, aby sa z prachom zapadnutých listín tento znova zotrel a aby prehovorili staré zažltnuté fotografie, múdre knihy, či nemí svedkovia dávnych dôb. Aby mlčiace torzá kameňov Sokoľského hradu vydali svedectvo o jeho minulosti, aby tichá voda Kráľovej studne pošepkala o mocných a velkomožných pánoch, ktorí tu poľovali, aby lúka na Bánovej ukázala miesto starého kostola a ulica v dedine porozprávala príbeh jednoduchých Sokoľčanov, ktorí tu po stáročia kráčali, žili, trápili sa ale i tešili...

Nech táto kniha je súhrnom aspoň toho, čo sa zachovalo pre radosť i pamiatku, pre súčasných i budúcich Sokoľčanov a milovníkov histórie.

Anton Medvec

Sledujte nás na Facebooku