UPEVŇOVANIE VZŤAHOV ČECHOV A SLOVÁKOV PRI VYUČOVANÍ DEJEPISU

Sborník

Vydalo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1961

Stav:  zachovalá

Prebal:  bez prebalu

Jazyk:  slovenčina

Autor obálky:  Emil Bačík

Vydanie:  1.

Výtlačkov:  3700

Strán:  240

1,20 

Nedostupné

Krátky popis:

OBSAH
Ako výchovne využití vzťahy Čechov a Slovákov pri vyučovaní dejepisu (Fr. Janek)
Vzťahy Čechov a Slovákov od najstarších čias do národného obrodenia (dr. Br. Varsík)
Vzťahy Čechov a Slovákov v období národného obrodenia (dr. J. Butvin).
Vzťahy Čechov a Slovákov v revolučných rokoch 1848-49 a v období zvýšeného národného útlaku (dr. K. Goláň).......
Vzťahy Čechov a Slovákov v rokoch 1900-1918 (dr. J. Hučko).
Vzťahy Čechov a Slovákov za predmníchovskej ČSR (Ľ. Holotík).
Vzťahy Čechov a Slovákov v období rokov 1939-1945 (J. Hrozienčik)
K česko-slovenským vzťahom v rokoch 1938-1945 (dr. V. Král). . . .
Vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov po oslobodení roku 1945 (dr. M. Vartíková)
Falšovanie výkladu husitského revolučného hnutia u ľudáckych historikov (O. Wiedermannová)
Idea česko-slovenskej vzájomnosti v Jiráskovom „Bratstve“ (Fr. Janek).
Ján Amos Komenský a jeho vzťah k Slovensku (J. Zaic).
O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov na okolí Myjavy (Št. Hudák).

Sledujte nás na Facebooku